Forslag fra stortingsrepresentantene Akhtar Chaudhry og Karin Andersen om endringer i regelverket slik at religiøse og livssynsminoriteter får en likestilt behandling i forhold til tjenester og seremonirom i tilknytning til gravferd og kirkegårder mv.

Dokument nr. 8:33 (2002-2003), Innst. S. nr. 120 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Akhtar Chaudhry, Karin Andersen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.02.2003 Innst. S. nr. 120 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2003