Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås, Lars Rise, Signe Øye, Trine Skei Grande og Magnhild Meltveit Kleppa om vietnamesiske båtflyktninger bosatt på Filippinene, med nære slektninger i Norge

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heikki Eidsvoll Holmås, Lars Rise, Magnhild Meltveit Kleppa, Signe Øye, Trine Skei Grande Saka er behandla i kommunalkomiteen Forslag fra (SV), (KrF), (A), (V) og (SP) Tilråding levert 02.12.2004 Innst. S. nr. 69 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2004

   Behandla i Stortinget: 15.12.2004