Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås, Lars Rise, Signe Øye, Trine Skei Grande og Magnhild Meltveit Kleppa om vietnamesiske båtflyktninger bosatt på Filippinene, med nære slektninger i Norge

Dokument nr. 8:92 (2003-2004), Innst. S. nr. 69 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Lars Rise, Magnhild Meltveit Kleppa, Signe Øye, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV), (KrF), (A), (V) og (SP) Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. S. nr. 69 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2004