Representantforslag om utbedret terskelproblematikk i Ringdals-/Iddeforden

Dokument nr. 8:23 (2008-2009), Innst. S. nr. 149 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Sortevik, Jon Jæger Gåsvatn, Kåre Fostervold, Ulf Leirstein, Vigdis Giltun Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 17.02.2009 Innst. S. nr. 149 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om å få utbedret terskelproblematikken i Ringdals-/Iddefjorden. Stortinget vedtok å legge forslaget ved protokollen mot stemmene fra FrP, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Samlige partier har stor forståelse for de utfordringer terskelproblematikken skaper for bedrifter som er avhengige av sjøveien som transport, og at utbedringen av farleden må ta særlige hensyn til miljømessige vurderinger. Stortinget er i brev kjent med at Fiskeri- og kystministeren har foreslått at det tas nytt initiativ i saken ved at Kystveret tar kontakt med det svenske Naturvårdsverket .

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.02.2009

   Behandla i Stortinget: 26.02.2009