Representantforslag om utbedret terskelproblematikk i Ringdals-/Iddeforden

Dokument nr. 8:23 (2008-2009), Innst. S. nr. 149 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Jon Jæger Gåsvatn, Kåre Fostervold, Ulf Leirstein, Vigdis Giltun Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.02.2009 Innst. S. nr. 149 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om å få utbedret terskelproblematikken i Ringdals-/Iddefjorden. Stortinget vedtok å legge forslaget ved protokollen mot stemmene fra FrP, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Samlige partier har stor forståelse for de utfordringer terskelproblematikken skaper for bedrifter som er avhengige av sjøveien som transport, og at utbedringen av farleden må ta særlige hensyn til miljømessige vurderinger. Stortinget er i brev kjent med at Fiskeri- og kystministeren har foreslått at det tas nytt initiativ i saken ved at Kystveret tar kontakt med det svenske Naturvårdsverket .

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009