Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy)

Dokument 12:42 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang