Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften

Dokument 8:142 S (2018-2019), Innst. 387 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 387 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om offentlig eierskap til vindkraften. Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019