Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 15 S (2021-2022)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 14.12.2021 Innst. 15 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2022, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet - Rammeområde 7. Rammeområde 7 ble vedtatt med netto sum på kroner 528 085 949 000.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.12.2021

   Debattert i Stortinget 21.12.2021
   Votert i Stortinget 21.12.2021