Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 13.12.2021 Innst. 12 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2022, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Netto rammebeløp for rammeområde 16 i 2022 er 86 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021