Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Korsberg, Øyvind (61 - 80 av 239)
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:258 (2010-2011)

  Innlevert: 10.11.2010

  Sendt: 11.11.2010

  Svart på: 17.11.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  I avisa Dagens Næringsliv onsdag 10. november er fornyingsminister Rigmor Aasrud skeptisk til NRKs samarbeid med Meteorologiske institutt og værtjenesten yr.no, og har en rekke innvendinger som også fremkommer i høringsuttalelsene fra departementet. NRKs kringkastingssjef uttaler i samme sak at statsråd Aasrud er på villspor i sin kritikk. Er statsråden enig med kringkastingssjefens kraftige kritikk av statsråd Aasrud?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1782 (2009-2010)

  Innlevert: 27.09.2010

  Sendt: 27.09.2010

  Svart på: 08.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Som statsråden kjenner til, foreligger det planer, prosjekt og utredning om jernbane mellom Finnland (Kolari) og Skibotn. Hva er status for dette mht regjeringens deltagelse i dette og kan det forventes statelig bidrag mht den fasen som arbeidet nå er inne i og eventuelt statelige midler til investeringer og drift?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1693 (2009-2010)

  Innlevert: 08.09.2010

  Sendt: 08.09.2010

  Svart på: 20.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

  Det synes som om videre drift av rasovervåkningen av Nordnesfjellet har funnet en midlertidig løsning og at kommunene må bidra økonomisk også på lang sikt. Synes statsråden det er rett at kommuner med en anstrengt økonomi skal dekke deler av kostnadene ved overvåkning av Nordnesfjellet, og er ikke denne type overvåkning et nasjonalt ansvar siden konsekvensene av et eventuelt ras vil være dramatiske og en nasjonal katastrofe?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1358 (2009-2010)

  Innlevert: 07.06.2010

  Sendt: 07.06.2010

  Svart på: 14.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

  Hvordan ser statsråden for seg behandlingen av denne studien i Stortinget, og hvilken tidsramme har man i denne saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1357 (2009-2010)

  Innlevert: 07.06.2010

  Sendt: 07.06.2010

  Svart på: 15.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  I forbindelse med høring om landskapsvern av Navitdalen og Kvænangen så fremkommer det mange innsigelser og protester mot verneforslagene, fra private grunneier og fra det offentlige. Nord-Troms er et område med svært lite privat eiendom, og i forbindelse med verneforslaget tar staten kontroll over ytterligere mer arealer. Har statsråden tiltro til at areal kan forvaltes lokalt, og vil statsråden ta hensyn til de som protestere mot verneplanene?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1276 (2009-2010)

  Innlevert: 27.05.2010

  Sendt: 28.05.2010

  Svart på: 04.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Undertegnede viser til medieoppslag der kjente idrettspersonligheter har synliggjort en situasjon knyttet til indre konflikter og uenigheter i Olympiatoppen. Norge bruker store summer gjennom tippemidlene knyttet til drift av Olympiatoppen. Det er derfor viktig at man sikrer seg at disse midlene blir brukt på en fornuftig måte. Vil statsråden ta et initiativ ovenfor Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen, med sikte på en gjennomgang av situasjonen, slik at offentlige midler blir brukt på en fornuftig måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

  Dokument nr. 15:1204 (2009-2010)

  Innlevert: 12.05.2010

  Sendt: 14.05.2010

  Svart på: 25.05.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

  Ser statsråden behov for nye tiltak for å sikre mer konkurranse og mer forutsigbar og naturlig variasjon på drivstoffprisene hos forhandler?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1203 (2009-2010)

  Innlevert: 12.05.2010

  Sendt: 14.05.2010

  Svart på: 25.05.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  I avisa Nordlys 4. mai 2010 fremkommer det at statsråden vil endre kriteriene for å motta spillemidler. Det fremkommer at det blir kutt på tilskuddet på 25 % som kommunene i Troms og Finnmark får. For kommunene i Nordland og Namdalen blir kuttet på 20 %. På hvilke måter er dette forankret i idrettsbevegelsen og hvilke konsekvensutredninger er gjort med tanke på de konsekvenser dette har for anleggsutbygning i de berørte områder?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1129 (2009-2010)

  Innlevert: 30.04.2010

  Sendt: 30.04.2010

  Svart på: 07.05.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Undertegnede viser til tall fra Lotteritilsynet som viser at om lag 250.000 nordmenn spiller nettpoker på utendlanske nettsteder. Totalt blir det spilt for over 7. mrd. kroner pr. år. Vil statsråden åpne for kontrollerte pokerspill underlagt Norsk Tipping, slik at pokerspillere blir gitt muligheten til å bedrive sin idrett på en lovlig måte, og som videre sikrer at omsettingen blir kanalisert tilbake til norsk idrett og kulturliv gjennom tippemidlene?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

  Dokument nr. 15:1084 (2009-2010)

  Innlevert: 23.04.2010

  Sendt: 23.04.2010

  Svart på: 28.04.2010 av justisminister Knut Storberget

  Fra og med neste år vurderer regjeringen å innføre lov om at alle vakter på idrettsarrangementer skal ha godkjent utdanning. Dette vil medføre store økonomiske merkostnader for idrettslagene. Synes statsråden at dagens ordning med vaktholdet på idrettsarrangmenter er for dårlig og usikkert, og medfører dagens ordning at publikum kommer fare, og er det konkrete eksempler på at ufaglærte frivillige vakter på idrettsarrangmenter har opptrådt slik at det har medført skade på mennesker?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:889 (2009-2010)

  Innlevert: 19.03.2010

  Sendt: 19.03.2010

  Svart på: 26.03.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Vil statsråden forankre prosessen og resultatet av tildeling av ny konsesjon i stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:634 (2009-2010)

  Innlevert: 08.02.2010

  Sendt: 09.02.2010

  Svart på: 15.02.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  I løpet av de 7 første serierundene i eliteserie vil ikke Tromsø IL eller Kongsvinger IL bli vist en eneste gang på riksdekkende TV, (hele kampen) mens f.eks. Vålerenga blir vist 7 ganger. NRK og TV2 har enerett på sending av kamper og har således stor betydning for publikum og sponsorer og dermed inntekter til lagene som blir vis på riks TV. Vil statsråden ta initiativ overfor NRK og TV2 slik at samtlige lag i eliteserien blir vis på riksdekkende TV og at kampene blir jevnere fordelt mellom lagene?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1607 (2008-2009)

  Innlevert: 29.09.2009

  Sendt: 30.09.2009

  Svart på: 07.10.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Viser til oppslag i Nationen 29.september om at en forsker Ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning hadde et leserinnlegg på trykk om landbrukspolitikk som det ble reagert negativt på fra Landbruks- og matdepartementet. Er Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning å regne som et uavhengig og frittstående forskningsinstitutt eller er det underlagt politisk kontroll?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1503 (2008-2009)

  Innlevert: 26.08.2009

  Sendt: 27.08.2009

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på: 02.09.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

  I forbindelse med finansiering av trafikkflygerutdanningen ved Bardufoss uttaler samferdselsministeren til Troms Folkeblad: "Jeg er lut lei kunnskapsdepartementets ansvarsfraskrivelse når det gjelder trafikkflygerutdanning." Er statsråden enig i denne uttalelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1466 (2008-2009)

  Innlevert: 18.08.2009

  Sendt: 19.08.2009

  Svart på: 25.08.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Situasjon innen fiskerinæringen er alvorlig. Spesielt innenfor saltfisknæringen er situasjon svært alvorlig med fulle lager, lav etterspørsel etter fisk, samt lave priser. Av denne grunn har næringen bedt om flere tiltak fra myndigheten for å få tømt sine saltfisklager bl.a. økt markedsføring i utlandet og muligheter for rente og avdragsfrie likviditetslån. Hvilke tiltak vil statsråden komme med for å avhjelpe situasjon for fiskeindustrien og saltfisknæringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1465 (2008-2009)

  Innlevert: 18.08.2009

  Sendt: 19.08.2009

  Svart på: 24.08.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Det har oppstått en strid, mellom Saarivourna sameby og Bardu kommune ang. at representanter fra samebyen har ført opp ulovlige hytter i området uten tillatelse fra kommunen. Området er mye brukt av samer i forbindelse med norsk/svensk reindrift. Kommune må nå bruke mange ressurser på å opprette lov og orden i området og kan også risikere å bruke betydelige summer på juridisk bistand. Vil statsråden sørge for at Bardu kommune får dekket alle sine utgifter i denne saken siden årsaken er norsk/svensk reindrift?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1398 (2008-2009)

  Innlevert: 19.06.2009

  Sendt: 22.06.2009

  Svart på: 29.06.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  En eiendomsutvikler, som er norsk statsborger, ble i februar 2009 dømt til fengsel i 9 år og 4 måneder i Brasil. Dommen baserer seg i all hovedsak på opplysninger i en foreløpig økonomisk rapport fra Økokrim i 2007. Dommen som er på 132 sider, er på portugisisk, men baserer seg på norske opplysninger. Vil utenriksministeren sørge for at dommen blir oversatt til norsk slik at den dømte og hans norske forsvarer har mulighet til å gjennomgå dommen slik at rettssikkerheten til en norsk statsborger blir ivaretatt på en god måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1315 (2008-2009)

  Innlevert: 09.06.2009

  Sendt: 10.06.2009

  Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren

  Svart på: 16.06.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Ser statsråden at dette medfører store problemer for Fjordlaks Aqua AS og hva vil statsråden konkret gjøre for å finne en løsning i denne saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1080 (2008-2009)

  Innlevert: 27.04.2009

  Sendt: 28.04.2009

  Svart på: 06.05.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Fiskeridirektøren vil ha et forbud mot ålefiske fra 1.1.2010, samtidig som EU forsetter sitt fiske. Det norske ålefisket er på 2-300 tonn, noe som er en tiendepart av det EU-fiskerene lander årlig. Et eventuelt norsk forbud vil derfor ikke ha noen annen virkning at norske arbeidsplasser forsvinner. Vil statsråden sørge for at norske fiskere får samme rammevilkår for ålefiske som fisker i EU?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1038 (2008-2009)

  Innlevert: 17.04.2009

  Sendt: 20.04.2009

  Svart på: 29.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

  Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 873 (2008-2009). Kan statsråden informere om hvor mye usolgt gass SDØE i dag disponerer, og hvor det ikke er transportkapasitet tilgjengelig, og kan statsråden gi en oversikt over de prosjekter hvor statsråden forventer at SDØE vil få tilgang til ny gass de neste 10 årene, og som ikke vil kunne transporteres på eksisterende infrastruktur for naturgass?