Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Hedmark (1 - 13 av 13)
 • Skriftleg spørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:784 (2021-2022)

  Innlevert: 03.01.2022

  Sendt: 03.01.2022

  Svart på: 07.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kan statsråden legge frem en oversikt for de siste ti årene, inkludert vedtatt statsbudsjett for 2022, over elavgiftens nivå og de årlige endringene av denne, og kan statsråden klargjøre hvilke år elavgiften henholdsvis ble økt og senket mest i denne perioden?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:754 (2021-2022)

  Innlevert: 21.12.2021

  Sendt: 21.12.2021

  Svart på: 04.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva vil ministeren gjøre for å sørge for at tatoveringsbransjen ikke blir skadelidende, at de skal slippe å måtte stenge ned og at kunder skal få fullført allerede påbegynte tatoveringer, er ministeren i hvert fall villig til å gi dispensasjon til at eksisterende varelager kan brukes opp eller utsette fristen til etter den 4 januar 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Anna Molberg (H) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:693 (2021-2022)

  Innlevert: 15.12.2021

  Sendt: 16.12.2021

  Svart på: 21.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Hvordan ser statsråden foreløpig for seg innretningen på fondet Bionova, har statsråden noen tanker om hvor hovedkvarteret for forvaltningen av fondet skal ligge, vil statsråden også vurdere muligheten for etablering av et katapultsenter for utvikling og forskning på landbruksteknologi, og hvilke eventuelle andre ambisjoner har regjeringen for å utnytte mulighetene Norge har innen landbruksteknologi?
 • Skriftleg spørsmål fra Anna Molberg (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:688 (2021-2022)

  Innlevert: 15.12.2021

  Sendt: 15.12.2021

  Svart på: 22.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Har finansministeren endret mening om Solberg-regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, og ser statsråden nå hensikten med faste, forutsigbare og flate kutt i statlig finansierte virksomheter for å effektivisere offentlig sektor og samtidig skape økt økonomisk handlingsrom på statsbudsjettet?
 • Skriftleg spørsmål fra Anna Molberg (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:630 (2021-2022)

  Innlevert: 09.12.2021

  Sendt: 10.12.2021

  Svart på: 21.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil potensielle tomter som ligger mer enn 45 minutter fra Oslo bli vurdert når det skal tas en avgjørelse om hvor nytt fengsel til erstatning for Oslo fengsel skal ligge. og kan ny politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefte at signalene fra forrige ledelse om at det ikke gjelder en 45-minutters grense, fremdeles gjelder?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:591 (2021-2022)

  Innlevert: 06.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Mener statsråden at rettsstedene på Kongsvinger og Lillestrøm bare er avdelingskontorer i Romerike og Glåmdal tingrett på Eidsvoll, og at rettsstedene på Elverum og Tynset bare er avdelingskontorer i Østre Innlandet tingrett på Hamar?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:532 (2021-2022)

  Innlevert: 30.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Ser statsråden at domstolsreformen har medført noen positive synergieffekter som bedre utnyttelse av ressurser og redusert saksbehandlingstid, noe som også er positivt for Kongsvingerregionen?
 • Skriftleg spørsmål fra Anna Molberg (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:397 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Ser kunnskapsministeren et behov for at Fjellheimen Leirskole i Engerdal tilføres ekstra midler enten i revidert nasjonalbudsjett eller i senere budsjetter for å fortsatt kunne gi et tilfredsstillende tilbud til psykisk utviklingshemmede fra hele landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:385 (2021-2022)

  Innlevert: 16.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Svart på: 26.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva er status i fremdriften vedrørende etableringen av den felles norsk–svenske politistasjonen på Magnormoen, og hva gjør statsråden for å sikre en raskest mulig realisering av politistasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Anna Molberg (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:168 (2021-2022)

  Innlevert: 28.10.2021

  Sendt: 28.10.2021

  Svart på: 02.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvilke konsekvenser vil en utredning av Nye Veier AS ha for prosjektene Rv 25 Hamar-Løten, og kan statsråden garantere at en slik utredning ikke vil ha konsekvenser for fremdriften i dette prosjektet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:115 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Svart på: 28.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvilke vurderinger ligger til grunn for at det skal opprettes 20 nye polititjenestesteder, og hvor ser statsråden for seg at disse 20 skal lokaliseres?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Svart på: 22.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Anerkjenner regjeringen at det utelukkende finnes to biologiske kjønn, mann og kvinne?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:32 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Svart på: 21.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan helseministeren garantere at regjeringen kommer til å bevare akuttsykehuset i Elverum?