Stortinget - Møte onsdag den 21. mars 2018

Dato: 21.03.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Sak nr. 3 [13:06:04]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er kartet for i dag ferdigbehandlet. Ber noen om ordet før møtet heves? – Så er ikke skjedd, og møtet er hevet.