Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte onsdag den 21. mars 2018

Dato: 21.03.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Sak nr. 3 [13:06:04]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er kartet for i dag ferdigbehandlet. Ber noen om ordet før møtet heves? – Så er ikke skjedd, og møtet er hevet.