Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

Y

Yrkje, Borghild Kristelig Folkeparti 1993-1997
Yrvin, Karin Arbeiderpartiet 2001-2013
Ystebø, Joel Kristelig Folkeparti 2021-2025
Ystgaard, Oddvar Senterpartiet 1969-1973
Ystmark, Edle Arbeiderpartiet 1981-1989
Ytre-Arne, Knut Venstre 1945-1965
Ytreland, Ivar Høyre 1973-1977
Ytterhorn, Bjørn Erling Fremskrittspartiet 1981-1989
Ytterhorn, Inger-Marie Fremskrittspartiet 1989-2001
Ytterstad, Eker Høyre 1954-1957