Klungland, Rolf Terje

Klungland, Rolf Terje (1963-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Vest-Agder 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 80 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle