Høgaas, Steinar

Høgaas, Steinar (1941-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1993-1997
Ansiennitet:
1 år, 46 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter