Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

Høytidelig åpning 3. oktober

Inneværende sesjons siste møte avholdes 30. september. Stortinget trer sammen og konstituerer seg 1. oktober, og den høytidelige åpning av det 167. storting finner sted 3. oktober. Regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2023 legges frem 6. oktober.

Hva skjer?

  • Ikke møte i plenum
  • Ikke møte i plenum
  • Storting kl. 13.00 -Votering ved møtets slutt
  • Storting kl. 13.00
  • Storting kl. 13.00 -gudstjeneste i Oslo domkirke i tilknytning til Stortingets åpning
Se hele kalenderen

Helse- og omsorgskomiteen i Sør-Korea

Helse- og omsorgskomiteen var 17.–23. september på reise til Sør-Korea. Noreg og Sør-Korea har lang historie med helsesamarbeid og har mykje å lære av kvarandre.

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.

Stortinget undervisning

På Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.