Innberetninger

Innberetninger benyttes av valgkomiteen i saker der komiteen har besluttende myndighet. Innberetningene blir kun referert i Stortinget.

2020-2021 (4)