Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Brønnøysundregistrene er i gang med å utvikle nytt saksbehandlingssystem til erstatning for det som ble utviklet på 90-tallet. De to plattformene vil måtte driftes parallelt i flere år framover. I tillegg øker utgiftene til informasjonssikkerhet. Registrene er sentrale for å oppnå forenkling for nærings- og foreningsliv gjennom digitalisering. Hvordan mener statsråden Brønnøysundregistrenes mulighet til å ta en offensiv rolle i dette arbeidet vil være med forslaget til driftsbudsjett for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvilke tiltak har Kunnskapsministeren tenkt å sette inn for å sikre at alle elever som gikk ut av ungdomsskolen i 2019 lykkes videre i utdanningsløpet, og hva har kunnskapsministeren tenkt å gjøre for å sikre at alle elever, uansett bakgrunn, fullfører ungdomsskolen våren 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Medfører det med riktighet at Kunnskapsdepartementet har henvendt seg til Universitetet i Tromsø med en sterk anmodning om å ikke starte nye aktiviteter på Nesna, hvorfor gjorde departementet denne henvendelsen og er ikke dette å tolke som en inngripen i universitetenes autonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hva er tenkt fra kunnskapsministerens side ift lærernes og skolenes muligheter til å sette seg inn i de nye læreplanene , utforme læreplaner til hvert trinn samtidig som de underviser i inneværende skoleår etter Kunnskapsløftet 2006, og hvordan ser ministeren for seg at lærere og skoleledere skal kunne effektuere fagfornyelsen som er vedtatt av Stortinget uten en finansiserinsordning satta av til dette formålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Hvor mange veiprosjekter har blitt avlyst så langt i 2019 på grunn av regionreformen og overføringen av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, og hvilke tiltak tenker samferdselsministeren å iverksette for å forhindre avlysninger, og med det unngå oppdragstørke for lokale anleggsentreprenører?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle