Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Arbeiderne i Sulis bygde opp Sulitjelma boligfond med et trekk i lønna hver måned. Arbeiderne i Sulis bygde den steinfyllinga i Sulis som nå kalles Charlottatippen, som Statsskog nå uten blygsel krever millionbeløp for. Sulitjelma Boligfond bygger seniorboliger på Charlottatippen i Sulitjelma, men det viser seg umulig å komme til enighet med Statsskog om å overta denne tomta til en pris som gir akseptabel husleiepris. Coop har fått kjøpt tomt av Statsskog rimelig, og Nordlandsmuseet har fått tomt gratis i Sulitjelma.
  Vil statsråden forsvare denne forskjellsbehandlinga, eller vil hun gripe inn slik at boligfondet får tomt på sammenlignbare vilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hva er den overordnede begrunnelsen for at kommuner med færre innbyggere med høyere utdanning enn landsgjennomsnittet får trekk i rammetilskuddet fra staten, er ikke dette en etterlevning fra hvordan ting ble drevet på landsbygda for veldig lenge siden og kunne dette være noe den nye kommunalministeren kunne tenke seg å gå nærmere etter i sømmene?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Er annsettelsesprosedyrene Indremisjonen praktiserer på sine folkehøyskoler, og da spesielt på denne nye folkehøyskolen på Sunnmøre innenfor det gjelder lovverket i diskrimineringsloven, hva mener ministeren om en slik praksis og vil hun, såfremt dette er lovlig, nedsette krav om å holde seg innenfor diskrimineringsloven for å få statstøtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til samferdselsministeren

  Kan det bekreftes at Samferdselsdepartementet ikke vil bestille eller støtte nye utredninger om flyplass i Drevja-dalen i Vefsn, en lokalitet som Luftfartstilsynet og Avinor en rekke ganger har frarådet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Har det under arbeidet med Jernbanedirektoratets utredning NULLutslippsløsninger For Ikke-elektrifiserte Baner (NULLFIB) vært kontakt med, og/eller kunnskapsinnhenting fra, industrimiljøet i Meløy hvor alt ligger til rette for storskala lavkostproduksjon av hydrogen i industriområdet hvor det er drevet hydrogenfabrikk i over 40 år, basert på ren vannkraft, og hvor Glomfjord Hydrogen kan starte produksjon?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle