Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helseministeren

  Mennesker med avslag på asylsøknad har likevel rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er nødvendig og ikke kan vente.
  I tilfeller hvor lege vurderer det slik at et menneske trenger nødvendig helsehjelp, kan da UNE overprøve legens vurderinger og dermed vurdere det slik at legen som har vurdert pasienten har tatt feil, og hva synes i så all helseministeren om at mennesket det gjelder ikke får nødvendig helsehjelp?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Er kartleggingen som fylkesmannen i Trøndelag har gjort over utviklingen i sosialhjelp i Trøndelag noe som fylkesmannen selv har initiert, er dette noe departementet har igangsatt og dersom det er noe departementet har igangsatt, når vil Stortinget få ta del i denne kunnskapen, og dersom det ikke er noe departementet har initiert, vil regjeringen vurdere å få på plass en slik kartlegging og eventuelle årsaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  I svar til stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen 20.12.2018 opplyser samferdselsministeren at det er gjort unntak fra avstandskravene på postlevering for 115 husstander og virksomheter på landsbasis i løpet av 2018.
  Kan statsråden gi en oversikt over i hvilke fylker, på hvilke postnummer og om det er husstand eller virksomhet disse unntakene er gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Hvilke retningslinjer er tilgjengelig for kulturnæringen, som festivaler og idrettsklubber, for deres plikt til å skattelegge motytelser for dugnadsinnsats, og hvilke vurderinger av konsekvenser av regelverket har regjeringen gjort seg for finansieringen av kulturnæring?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Posten sier at de overholder konsesjonskravene, nemlig at 85 prosent av posten skal være framme i løpet av to virkedager, etter at A- og B-post ble slått sammen. Men vi vet ikke hvordan det står til i ulike deler av Norge. Det er god grunn til å tro at posten går mye tregere i noen områder. Det er viktig å vite i hvilke områder posten sjeldent når fram innen avtalt tid.
  Kan ministeren sørge for at det blir lagt fram regionale tall på hvor mange prosent av posten som når fram innen to dager?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle