Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Hvordan kan statsråden tillate at Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet til Nord Universitetet (NU) slår fast at studiestedstrukturen skal endres når Stortinget i St.meld. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren sier det er institusjoner og ikke studiesteder som skal sammenslåes, og ser statsråden at styret ved NU har vedtatt noe som er motsatt av Stortingets vedtak med hensyn til at sammenslåingene gjelder institusjoner, ikke studiesteder?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å forbedre mulighetene for å reise til og fra Værøy og dermed sikre framtidens bosetning, slik at både fastboende og turister kan ta i bruk de ressursene som finnes der, året rundt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til justis- og innvandringsministeren

  Hva er justisministerens holdning til at det administrativt gjøres endringer i domstolstrukturen flere steder i Nord-Norge før innstillingen fra domstolskommisjonen er forventet i oktober?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Kan statsråden legge fram andelen riksveiinvesteringer pr lm riksvei gjort av SVV og Nye veier og antall lm jernbaneinvestering, begge fordelt per fylke for perioden 2014-2017 og 2018-21 (inkl. planlagte investeringer)?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Etter jordskredene var Jølster uten mobildekning i to døgn. Det er kritisk at det tar så lang tid å få opp mobilnettet. Selv om dette er Telenors ansvar, så har regjeringen et overordnet ansvar for sikkerhet og beredskap. Det finnes muligheter for å kunne bruke droneteknologi til å få ut mobile baser for midlertidig mobildekning.
  Hva har regjeringen gjort, og hva vil den gjøre framover for å få fortgang i utviklingen av et nasjonalt dronesenter?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle