Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeriministeren

  Den siste tiden har debatten om rekrutteringskvote til unge fiskere gått. Mange er i villrede over hva regjeringen har bedt Fiskeridirektoratet legge til grunn ved behandling av søknadene.
  Mener statsråden det er fartstid som er attestert, eller fartstid utfra manntallet, som skal legges til grunn for tildelingen av rekrutteringskvoter?
 • Skriftlig spørsmål fra Margunn Ebbesen (H) til finansministeren

  I mai 2018 la EU-kommisjonen fram forslag til regelverk som skal fremme miljømessig bærekraftig finansiering. Forslaget innebærer etablering av et rammeverk for bærekraftige investeringer, som skal gjøre det mulig å vurdere om en investering er miljømessig bærekraftig.
  Vil regjeringen arbeide for at rammeverket for bærekraftige investeringer skal legge eksisterende regelverk til grunn, og at forslagene om å gi Kommisjonens kompetanse til å sette nye kriterier, fjernes?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muddværet i Vegaøyan verdensarvområde hadde i 2018 ca. 200 hekkende ærfugler. Av disse gikk 170 tapt. Femten års systematisk arbeid for å bevare et tradisjonelt egg- og dunvær ble ødelagt på to uker av oter. Fylkesmannen viser til at ”stor skade må ha skjedd i inneværende år før skadefelling kan tillates.” Lokal kunnskap om hekkende ærfugl tilsier at oter bør tas ut før hekkesesongen.
  Kan ministeren sørge for at det gis tillatelse å ta ut oter i Vegaøyan før hekkinga starter, dvs. minst ut april måned?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  I Kystvaktas årsrapport fremkommer det at når EU-fiskere fanger ulovlig fisk i norsk økonomisk sone, har de i praksis ingen mulighet til å gripe inn.
  Er regjeringen bekvem med dagens situasjon for Kystvaktas mulighet sammen med andre til å bedrive ressurskontrollen og hvilke grep vil regjeringen eventuelt foreta seg for å styrke ressurskontrollen av vår felles verdier i havet, i hele norsk økonomiske sone?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  I sammenslåingsspørsmål av kommunene har regjeringen stor tro på fylkesmennenes vurderinger og dømmekraft. Regjeringen virker ikke å ha samme tiltro til fylkesmennene når de fremfører at denne regjeringen svekker beredskapen i fylker og kommuner.
  Hvorfor er ministeren selektiv med når fylkesmennenes vurderinger er viktige å vektlegge?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle