Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til klima- og miljøministeren

  Mener statsråden en nybygget båt ikke kan ha gjennomgått prøvedrift for å kunne få støtte fra Enova i forbindelse med kjøp, og vil statsråden i så tilfelle vurdere å endre kriteriene for Enova-støtte til også å inkludere støtte til 0-utslippsfartøy som har vært i prøvedrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Nordland fylkesting har sendt Finansdepartementet en uttalelse om frivilligsentraler som viser til at å endre innretningen bort fra en særskilt fordeling pr frivilligsentral vil ha svært negativ effekt i Nordland. Det vil bety nedlegginger av aktiviteter som fremmer fellesskap og folkehelse, integrering og inkludering.
  Med denne kunnskapen om at endringen vil slå negativt ut for Nordland, og for for 3/4 av alle kommunene i Norge, vil ministeren gå bort fra den planlagte endringen og la frivilligsentralene leve videre?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Ordningen for utbetaling av tilskudd til frivilligsentraler skal som kjent endres fra 2021. Da skal det utbetales pr. innbygger og ikke pr. sentral. Kommuner over hele landet uttrykker stor misnøye med dette, da det betyr kroken på døra for svært mange sentraler, og en viktig og vidtfavnende samfunnsbygger blir borte. På Helgeland er det et frivillignettverk med 14 kommuner, til sammen mister disse 5,8 millioner kroner fra 2021. Vil statsråden vurdere å gå inn for en videreføring av dagens svært gode ordning?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Utenlandske vogntog og sjåfører uten nødvendig utstyr og/eller kompetanse til å kjøre på norske vinterveier skremmer folk i trafikken og gir stor oppslutning om Facebook-grupper som "Stopp dødstrailerne på norske vinterveier!". Regjeringspartiene har tidligere stemt ned Senterpartiets forslag om å sikre tryggere tungtransport, med begrunnelsen at det jobbes med saken. Hvordan kan det ha seg at folk som frykter farlig tungtransport, ikke ser resultater av det regjeringa sier at den gjør?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Som følge av nedleggingen av NRKs Lisenskontor i Mo i Rana vil omkring 100 ansatte miste jobben. Ved opprettelsen av 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, trodde de fleste av de ansatte ved lisenskontoret at de var sikret ny jobb. Det er de ikke. Svært lite er tilrettelagt fra NRK og departementets side for å kvalifisere de 100 ansatte til de nye jobbene.
  Hva vil statsråden og NRK foreta seg for å hjelpe, kvalifisere og sikre nye jobber til de 100 ansatte som snart står uten jobb?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle