Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Flere steder i landet har det vært krise i for veterinærdekningen. Kommuner sliter med lav bemanning i veterinærvakta. Det kan føre til dramatiske hendelser. Nå har husdyr i Hattfjelldal og Grane vært fri for veterinærhjelp i flere dager pga sykdom. Det er blitt langt mellom gårdene mange steder. Veterinærforeningen har omtalt situasjonen som en varslet krise.
  Selv om det er kommunene som har ansvar for tjenesten, er det grunn til å spørre seg hvorfor ministeren ikke har gjort nok på sitt nivå for å unngå krisen tidligere?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til barne- og familieministeren

  Barnevernet burde kunne oppføres som barnets økonomiske verge i tilfeller som vist til i begrunnelsen. Dette vil forenkle hele prosessen, og barnet vil på denne måten ikke føle et digitalt utenforskap som mange barn nå opplever.
  Hva kan statsråden gjøre for å løse denne vanskelige situasjonen mange barn befinner seg i?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Hva kan statsråden gjøre for å sikre at barn, som ikke bor hos foresatte med foreldreretten, får vaksinen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til statsministeren

  På regjeringens vakt er 51 statlige arbeidsplasser sentralisert og/eller forsvunnet fra Vefsn (før koronaen). Det haster å snu denne utviklingen. Hva er framdriftsplanen for oppfølgingen av stortingsvedtaket i Politimeldingen;
  Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt våpenregister som legges til Brønnøysundregistrene og til Nordland politidistrikt med forvaltning i Mosjøen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Mener ministeren det er forsvarlig å gå tilbake til hjemmevakt i ambulansetjenesten i Steigen og vil krav til responstid ikke bli problematisk å innfri ?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle