Delegasjonen til det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP) og ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)

Stortinget opprettet 18. juni 2015 en fast delegasjon for det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP). Delegasjonens arbeidsområdet ble 19. november 2020 utvidet til å omfatte ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA) etter at Stortinget ble tatt opp som fast observatør til AIPA i september samme år.

ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert mellom Europa og Asia på regjeringsnivå om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (det såkalte ASEM-samarbeidet). ASEM ble etablert i 1996 av EU og ASEAN sammen med Kina, Japan og Korea. Siden 1996 er samarbeidet betraktelig utvidet og teller nå 52 partnere. Norge ble tatt opp som medlem sammen med Sveits og Bangladesh i 2012. Som en direkte konsekvens ble Stortinget invitert til å delta i ASEP, som består av nasjonale parlamentarikere fra alle ASEM-landene og fra Europaparlamentet.

Stortinget ble formelt tatt opp som medlem i ASEP på det åttende møtet i Roma (ASEP VIII) i oktober 2014. Deltakelse i ASEP kan skape en god plattform for parlamentarisk kontakt med asiatiske land og for observasjon av utviklingen i Asia, noe som er spesielt viktig med tanke på de asiatiske landenes økonomiske utvikling og forventningene om deres økte innflytelse i globale fora. Denne regionen er en aktør av økende handels- og utenrikspolitisk betydning for Norge. Norge har for eksempel flere pågående frihandelsforhandlinger med ASEAN-landene gjennom EFTA. Europa og Asia er vertskap for ASEP-møtene annethvert år.

AIPA er en interparlamentarisk forsamling bestående av nasjonale parlamenter i de ti ASEAN-landene i Sør-Øst Asia samt nasjonale parlamenter i en rekke observatørland i Asia, Stillehavet og Europa. Stortingets deltakelse som fast observatør vil gi en parlamentarisk dimensjon til samarbeidet mellom Norge og ASEAN på myndighetsnivå i den såkalte sektordialogen.

Observatørrollen innebærer at Stortinget inviteres til AIPAs årlige generalforsamlinger og får anledning til tett dialog med de ti ASEAN-landene, både under og mellom generalforsamlingene. Denne dialogen vil være med på å styrke de interparlamentariske relasjonene med en region av økende betydning for Norge.

ASEP/AIPA-delegasjonen består av tre medlemmer og tre varamedlemmer (se oversikt nederst på siden).

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP)

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for delegasjonen ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Om Asia-Europa dialogen («Asia Europa Meeting» eller ASEM) 
Om ASEAN

Aktuelt

 • Dialog mellom parlamentarikerne i Asia og Europa

  Fred og sikkerhet, internasjonalt samarbeid og utvikling i kjølevannet av koronaviruset var tema da mer enn 30 parlamenter var digitalt samlet til møte i det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP).

  (17.11.2021)
 • Viktig å samarbeide om globale helsespørsmål

  Stortinget deltok for første gang som fast observatør på generalforsamlingen til de sørøstasiatiske ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling (AIPA) mandag 23. august.

  (23.08.2021)
 • Stortinget tildelt fast observatørplass i AIPA

  10. september ble Stortinget tildelt fast observatørplass i AIPA, ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling.

  (10.09.2020)
 • Norge kan få viktig observatørrolle

  Norge kan få observatørrolle i AIPA – ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling. Samlet utgjør de ti landene i ASEAN Norges tredje største handelspartner på tjenester og fjerde størst på varer.

  (08.09.2020)
 • Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon

  Torsdag 17. oktober mottok Stortinget besøk fra Det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse. Den kinesiske delegasjonen hadde tatt kontakt med Stortinget fordi de ønsket å diskutere hvordan man innhenter synspunkter fra befolkningen i politiske prosesser. 

  (21.10.2019)
 • Tettere samarbeid med ASEAN

  Stortinget styrket denne uken sitt samarbeid med parlamentariske kolleger i Sør-Øst Asia da leder og nestleder for Stortingets Asia-delegasjon deltok på ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling AIPA i Bangkok.

  (30.08.2019)
 • Kvinnetoppmøte i Tokyo

  Stortingets Women-in-Parliament-ambassadør Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) deltok på kvinnetoppmøte i Tokyo sammen med Elin Agdestein (H) 25.–27. juni.

  (08.07.2019)
 • Viktige ASEAN-møter

  Stortinget har de siste to ukene i mai vært vertskap for viktige ASEAN-møter på og utenfor Stortinget. Dette reflekterer den økte Asia-satsingen som Stortinget har igangsatt gjennom en egen Asia-delegasjon (siden 2015), og som også vises gjennom økt besøksvirksomhet til og fra Asia.

  (03.06.2019)
 • Økt satsing på Asia

  Stortingets Asia-delegasjon var 4.–8. mars på arbeidsbesøk til Indonesia og Singapore, to sentrale partnere for Norge i Sør-Asia. 

  (08.03.2019)
 • Stortinget på møte i Det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa

  Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) deltar 27. og 28. september på ASEPs 10. møte, i regi av Europaparlamentet i Brussel. Delegasjonen fikk støtte for sine forslag om likestilling og forvaltning av hav.

  (27.09.2018)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Nestleder Solberg, Erna H
Varamedlem Myrli, Sverre A
Varamedlem Njåstad, Helge André FrP
Varamedlem Wold, Grete SV