Kalender

Kalenderen gir oversikt over stortingsmøter, høringer, komitémøter, komitéreiser, avgivelsesfrister for innstillinger og markeringer på Eidsvolls plass inntil ett år frem i tid. Informasjon om stortingsmøtene neste sesjon blir vanligvis lagt ut på høsten før sesjonsstart. Kalenderhendelsene går tilbake til sesjonsstart 1. oktober 2017.

Det er mulig å abonnere på kalenderhendelser (iCal) og se dem i ditt eget kalenderprogram.  Du vil automatisk motta både nye hendelser som blir lagt til og oppdateringer som blir gjort. Det er foreløpig kun mulig å abonnere på stortingsmøter og høringer. Abonnementsfunksjonen iCal fungerer i Outlook og i kalenderne på iPhone/iPad og på Mac. Android-plattformen har dessverre dårlig støtte for iCal-standarden.

Veiledningsvideoer – slik abonnerer du på kalenderhendelser

Outlook på Windows PC (mp4)
Outlook Web App (mp4)
Kalender på Mac (mp4)
Kalender på iPhone (mp4)

Stortingets nett-tv

Alle møter i stortingssalen og de fleste komitéhøringene blir overført direkte på nett-TV. Etter at møtet er avsluttet legges alle opptakene i et videoarkiv.

Kurs

Stortinget arrangerer kurs for lærere i samfunnsfag og historie og kurs i stortingskunnskap for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere.