Kalender


Test av møtegjennomføring

Onsdag 19. september kl. 7.30–14.00 vil det bli gjennomført en teknisk test av infrastrukturen i stortingssalen. Talerlisten og nett-TV på stortinget.no blir bl.a. testet og det vil i perioder være aktivitet i disse tjenestene. Boksen under med informasjon om kommende og pågående møter er også en del av denne testen.

 

Kalenderen gir oversikt over stortingsmøter, høringer, komitémøter, komitéreiser, avgivelsesfrister for innstillinger og markeringer på Eidsvolls plass inntil fire år frem i tid. Kalenderhendelsene går tilbake til sesjonsstart 1. oktober 2017.

Det er mulig å abonnere på kalenderhendelser (iCal). Du kan foreløpig abonnere på stortingsmøter og høringer. Abonnementsfunksjonen iCal fungerer i Outlook på PC og i kalenderne på iPhone/iPad og på Mac. Android-plattformen har dessverre dårlig støtte for iCal-standarden.

Veiledningsvideoer – slik abonnerer du på kalenderhendelser

Outlook på Windows PC (mp4)
Kalender på Mac (mp4)
Kalender på iPhone (mp4)

Stortingets nett-tv

Alle møter i stortingssalen og de fleste komitéhøringene blir overført direkte på nett-TV. Etter at møtet er avsluttet legges alle opptakene i et videoarkiv.

Omvisninger

Stortinget tilbyr flere ulike typer besøk for skoleelever og publikum, blant annet omvisninger, kunstvandring og rollespillet Rett på sak.

Kurs

Stortinget arrangerer kurs for lærere i samfunnsfag og historie og kurs i stortingskunnskap for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere.