Om Stortinget

Stortingssalen

Stortingets oppgaver

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt.

Lovarbeidet

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av forskrifter.

Representantene

I perioden 2021–2025 er det valgt inn 169 representanter til Stortinget. Mye av arbeidet foregår i fagkomiteene og alle representantene er medlem av en fagkomité.

Saksbehandlingen

De fleste sakene Stortinget behandler er meldinger og proposisjoner fra regjeringen. Representanter og Stortingets eksterne organer kan også legge frem dokumenter for Stortinget. Representantene stiller spørsmål som blir besvart av statsrådene.

Stortinget som politisk arena

Stortinget er en viktig arena for politisk debatt. I Stortinget debatteres politiske spørsmål, og forskjellige standpunkter markeres.