Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Kongefamilien forlater Stortinget etter åpningen av det 158. storting 9. oktober 2013. Foto: Stortinget/Hans Kristian Thorbjørnsen.

Konstituering

Stortinget trer sammen første hverdag i oktober. I valgår skjer konstitueringen omkring en uke senere. Deretter foretar kongen den høytidelige åpningen.

Når det er et nyvalgt storting som møter, har den første representanten fra hvert fylke med en fullmakt fra valgstyret i sitt fylke, som sier at de valgte representantene fra fylket kan møte på Stortinget. Alle fullmaktene blir kontrollert av Stortingets fullmaktskomité, slik at man er sikker på at representantene er valgt etter de lover og regler som gjelder. Dersom det er gjort feil, kan det bli holdt omvalg.

Etter at innstillingen fra fullmaktskomiteen er ferdigbehandlet, holdes et konstituerende møte der Stortinget velger presidenter og sekretærer. Presidentene velges for hver sesjon, men normalt blir de sittende i hele fireårsperioden. Deretter erklærer presidenten Stortinget for lovlig konstituert, og gir melding til kongen om dette.

Høytidelig åpning

Kongen foretar vanligvis den høytidelige åpningen av Stortinget første hverdag etter at Stortinget har konstituert seg.

Under den høytidelige åpningen leser kongen trontalen, som inneholder regjeringens programerklæring for det kommende år.

Les mer om trontaledebatten.

Deretter leses beretningen om rikets tilstand og bestyrelse av vedkommende statsråd. Det er tradisjon at denne holdes på nynorsk.

Les mer om den høytidelige åpningen av Stortinget.

Les mer om nummerering av storting.

Statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett skal legges frem innen seks dager etter Stortingets åpning. Da holder finansministeren sin redegjørelse om budsjettforslaget, den såkalte finanstalen.

Saker fra forrige valgperiode

Representantforslag som ikke er behandlet i den foregående valgperioden, bortfaller når et nytt storting møtes. Presidentskapet kan foreslå å ta kongelige proposisjoner og meldinger til Stortinget under behandling i den nye valgperioden, etter at uttalelse er innhentet fra regjeringen.

Sist oppdatert: 23.09.2022 00:24
: