Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (2), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  De to unge mennene fra Bahrain, Sadeq Thamer og Jaafar Sultan, har fått utstedt dødsdom i Saudi-Arabia og holdes i fengsel. Hvilken vurdering gjør utenriksministeren av denne dommen og er det noen dialog mellom norske og saudi-arabiske myndigheter om saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Hvilke land jobber regjeringen med å fremforhandle returavtaler med og hva er status på arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Hva gjør statsråden for å avhjelpe mennesker som mottar sosialhjelp eller andre lave ytelser med den kraftige økningen på matprisene, og mener statsråden det er akseptabelt at satsene for økonomisk sosialhjelp som velferdsstatens siste sikkerhetsnett er så langt under hva SIFO mener et akseptabelt minste livsopphold koster?
 • Spørretimespørsmål fra Fredrik Holm (H) til statsministeren

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltok 16. mai på Europarådets 4. toppmøte i Reykjavik for stats- og regjeringsledere fra de 46 medlemslandene. Temaet var hvordan man kan styrke og fornye Europarådets arbeidet med demokrati, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter. Temaet er viktig, særlig i lys av krigen i Ukraina, men også fordi vi opplever at demokratiets stilling er i tilbakegang i Europa. Hvordan bedømmer statsministeren viktigheten av igjen å aktualisere arbeidet for disse verdiene, og hvordan vurderer han Europarådets rolle?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  10. mai 2023 vedtok et stort flertall i EU-parlamentet (421 for, 151 imot, 5 avstod) en uttalelse hvor de «beklager det problematiske og hatefulle innholdet i palestinske skolebøker og studiehefter som fortsatt ikke er fjernet». «Vi har god dialog med de palestinske selvstyremyndighetene om innholdet i de palestinske skolebøkene,» sa utenriksministeren i Stortinget 13. desember 2022. Kan utenriksministeren beskrive hvilken fremgang det har vært på dette området siden den gang?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle