Publikasjonene

Stortinget utgir dokumenter, representantforslag, innstillinger, referater og lovvedtak i forbindelse med saksbehandlingen. Regjeringen oversender meldinger og proposisjoner som danner grunnlag for sakene i Stortinget.

 • Om dokumentserien

  Dokumentserien er en samling med ulike publikasjoner med opprinnelse i Stortinget eller organer tilknyttet Stortinget. Dokumentene blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen, med unntak av skriftlige spørsmål.

 • Om representantforslag

  Stortingsrepresentantene kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget – representantforslag.  

 • Om innstillinger

  Når en komité har sluttført sitt arbeid med en sak, avgir komiteen en innstilling. Innstillingen blir deretter behandlet i Stortinget. Gjennom innstillingen markerer partiene sine politiske standpunkter, og fremmer forslag til vedtak.

 • Om referater

  Det blir skrevet referater fra alle møter i Stortinget. Det blir også skrevet referater fra møter i Europautvalget, kontrollhøringer og enkelte andre komitéhøringer.

 • Om lovvedtak

  Et lovvedtak er lovteksten slik den er vedtatt etter første gangs behandling i stortingssalen.

 • Om regjeringens publikasjoner

  Regjeringen oversender sine forslag til Stortinget i form av proposisjoner og meldinger. Publikasjonene lages av departementene og proposisjonene er utformet som tilrådinger om hva Stortinget bør beslutte. Meldingene og proposisjonene blir først lagt frem i statsråd og deretter sendt til Stortinget.

 • Om stortingsforhandlinger

  Alle offisielle publikasjoner fra regjeringen og Stortinget samles i Stortingsforhandlinger. Stortingsforhandlinger dokumenterer Stortingets konstitusjonelle virksomhet.

 • Hvordan henvise til Stortingsforhandlinger

  Vi har laget en anbefalt standard for hvordan forskere og andre bør referere til Stortingsforhandlinger i egne publikasjoner.