Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Miljøarbeidet på Stortinget

I virksomhetsstrategien for Stortingets administrasjon står det at Stortinget «velger miljøvennlige løsninger i alle deler av virksomheten» og skal «ytterligere tilpasse regelverk og praksis i tråd med samfunnets forventninger».

Stortingets tre miljøføringer, som bygger opp under miljødimensjonen i FNs bærekraftsmål, er:

 • Vi gjennomfører miljøvennlig eiendomsforvaltning, byggutvikling og eiendomsdrift.
 • Våre innkjøp bidrar til miljø- og klimavennlige løsninger.
 • Vi tilrettelegger for miljøvennlige valg hos representanter, ansatte og andre brukere av Stortinget.
Nedenfor følger en oppsummering av miljøarbeidet i 2023 fra administrasjonens årsrapport for 2023.

Miljøledelse

En milepæl ble nådd 26. april 2023, da Stortinget ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen er en dokumentasjon på at Stortinget jobber målrettet med forbedringsarbeid på klima og miljø, og en bekreftelse på at virksomheten tilfredsstiller de grunnleggende felleskriteriene for Miljøfyrtårn innen områder som arbeidsmiljø/HMS, tilrettelegging for miljøvennlig transport, energibruk i bygg, avfallshåndtering og innkjøp.
 

Miljøvennlig eiendomsforvaltning, byggutvikling og eiendomsdrift

Reduksjon i energibruk og klimagassutslipp er ett av målområdene for miljøarbeidet på Stortinget. I 2023 er det utført planlagte bygningsmessige oppgraderingstiltak som medvirker til energieffektivisering, bedret inneklima og forlenget levetid for bygningskomponenter og inventar. 
 
Sirkulærøkonomi er et målområde som omfatter flere ulike tiltak, hvor avfallsreduksjon og ombruk står sentralt. I 2023 har det blitt bedre tilrettelagt for kildesortering. Tiltak som bidrar til redusert avfallsmengde og økt ombruk, er avtalen med den ideelle organisasjonen Ombygg AS om levering av byggevarer, samt Statens innkjøpssenters fellesavtale for ombruk av brukt pc-utstyr, som Stortinget nå benytter. 
 

Innkjøp som bidrar til miljø- og klimavennlige løsninger

Administrasjonen har i 2023 fortsatt arbeidet med å stille flere mer presise og ambisiøse miljøkrav i anskaffelser, samt videreutviklet rutiner og retningslinjer. Tiltakene i 2023 har blant annet vært mer markedsdialog i forkant av konkurransegjennomføring og økt grad av etterkontroll av miljøkrav. 
 

Miljøvennlig renholdstjeneste, matservering og trykkeri

Ved sertifisering som Miljøfyrtårn måtte Stortinget oppfylle Miljøfyrtårns bransjekriterier for renhold. Renholdstjenesten oppfylte fra før miljøkravene for miljømerket Svanen. Også Stortingets interne spisesteder var omfattet av sertifiseringen som Miljøfyrtårn, og oppfyller bransjekriterier for kantiner. Flere tiltak er gjennomført for å gjøre matserveringen mer bærekraftig og matsvinnet er redusert. 
 
Trykkeriet på Stortinget fikk i 2023 fornyet miljømerket Svanen. Produksjonen i trykkeriet tilfredsstiller blant annet strenge miljøkrav med hensyn til forurensing, kjemikalier og energiforbruk.
 

Stortingets miljømål 2024

 

Målområde: Redusere energibruk/Co2-utslipp

 • Gjennomføre planlagte ENØK-tiltak
 • Kartlegge energibruk i bygg
 • Lage en energitiltaksplan

Målområde: Bidra til sirkulærøkonomi

 • Økte sorteringsgraden av avfall til 80 % innen utgangen av 2024
 • Redusere avfallsmengde med 5 % sammenliknet med 2022 innen utgangen av 2025
 • Kartlegge lagerbeholdning møbler og inventar
 • Lage handlingsplan for å øke grad av ombruk for møbler og inventar i drift og prosjekter

Innkjøp

 • Stille miljøkrav i minst 40 % av alle anskaffelsene i 2024
 • Følge opp og etterleve nye krav til miljø i anskaffelsesregelverket
 • Videreutvikle standard miljøkrav eksempelvis knyttet emballasje i alle vareanskaffelser
 • Alle avtaler hvor miljø er høyrisiko, skal kontrolleres

Grafiske tjenester

 • Følge opp og ivareta lisens Svanemerket

Renholdstjenester

 • Følge opp og ivareta lisens Svanemerket

Transport

 • Innføre betalingsløsning for parkering for ansatte

Matservering

 • Redusere matsvinn med 3 % fra 2023-nivå
 • Opprettholde andelen økologiske produkter på 11%, en 3 % økning fra 2022-nivå.
 • Øke andelen bærekraftige matvarer, eksempelvis grønnsaker, korn, belgvekster, frukt og bær
 • Opprettholde et godt tilbud av sesongbasert og kortreist mat
Sist oppdatert: 23.04.2024 14:14
: