Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Miljøarbeidet på Stortinget

Miljøarbeidet i Stortingets administrasjon er besluttet forankret i fire av FNs bærekraftsmål, og det er utpekt tre miljøføringer som skal prioriteres.

I virksomhetsstrategien for Stortingets administrasjon, som er førende for virksomhetsplanleggingen i administrasjonen, står det at «vi velger miljøvennlige løsninger i alle deler av virksomheten» og skal «ytterligere tilpasse regelverk og praksis i tråd med samfunnets forventninger».

Miljøføringene er forankret i, og støtter opp under følgende fire av FNs bærekraftsmål:

De tre miljøføringene er:

  1. Vi gjennomfører miljøvennlig eiendomsforvaltning, byggutvikling og eiendomsdrift
  2. Våre innkjøp bidrar til miljø- og klimavennlige løsninger
  3. Vi tilrettelegger for miljøvennlige valg hos representanter, ansatte og andre brukere av Stortinget

Administrasjonen jobber med å utrede og innføre et miljøledelsessystem. Dette vil gi Stortinget bedre forutsetninger for et systematisk og helhetlig miljøarbeid, noe som også vil være i tråd med samfunnsutviklingen og dagens krav og forventninger fra Stortingets brukere og samfunnet for øvrig.

Stortingets ansatte har et stort miljøengasjement, og administrasjon er i det daglige opptatt av miljøvennlig arbeid innen flere områder. Et eksempel på det ser vi tydelig innen eiendomsdrift. Her jobbes det mye med vedlikehold, gjenbruk, reparasjon og donasjon av blant annet møbler.

En oppdatering av Stortingets styrende dokumenter for miljøarbeid, sammen med innføring av et miljøledelsessystem, har som mål om å gi Stortinget bedre forutsetninger for et systematisk, helhetlig miljøarbeid i tiden som kommer.

Sist oppdatert: 13.05.2022 08:15
: