Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Miljøarbeidet på Stortinget

I virksomhetsstrategien for Stortingets administrasjon står det at Stortinget «velger miljøvennlige løsninger i alle deler av virksomheten» og skal «ytterligere tilpasse regelverk og praksis i tråd med samfunnets forventninger».

Stortinget ble sertifisert som Miljøfyrtårn i april 2023.

Stortingets tre miljøføringer, som bygger opp under miljødimensjonen i FNs bærekraftsmål, er:

  • Vi gjennomfører miljøvennlig eiendomsforvaltning, byggutvikling og eiendomsdrift.
  • Våre innkjøp bidrar til miljø- og klimavennlige løsninger.
  • Vi tilrettelegger for miljøvennlige valg hos representanter, ansatte og andre brukere av Stortinget.

Administrasjonen arbeider med å iverksette et miljøledelssesystem og koordinere miljøarbeidet på tvers av avdelinger og seksjoner. Nedenfor følger en kort oppsummering av miljøarbeidet i 2022

Energieffektivisering og gjenbruk

Bygningsmessig vedlikehold og oppgraderingstiltak har medvirket til energieffektivisering, bedret inneklima og forlenget levetid for bygningskomponenter og inventar. Ombygging av lokalene i Akersgata 21 har bidratt til bedre arealutnyttelse, noe som på sikt vil være med på å redusere Stortingets energibehov.

Stortinget har gjennomført flere tiltak som bidrar til sirkulærøkonomi, deriblant gjenbruk, vedlikehold og reparasjon av møbler og inventar. Ved innredning av ombygde lokaler er det lagt vekt på gjenbruk.


Bedre kildesortering og reduksjon i matsvinn

Administrasjonen arbeider med bedre tilrettelegging for kildesortering for Stortingets brukere, noe som skal redusere andelen usortert restavfall. I tilknytning til serveringstilbudet er reduksjon av matsvinn er høyt prioritet, og matsvinnet ble i 2022 redusert med 13 prosent fra 2019-nivå.

Administrasjonen arbeider med å stille mer presise og ambisiøse miljøkrav i anskaffelser.

Tilrettelegging for miljøvennlig transport til og fra Stortinget er forbedret, og arealet avsatt til sykkelparkering i garasjen er utvidet.

Både Stortingets renholdstjeneste og trykkeri har miljømerket Svanen.

Du kan lese mer om miljøarbeidet i 2022 i Stortingets årsrapport 

Stortingets miljømål 2023

Målområde: Redusere energibruk/Co2-utslipp
• Gjennomføre planlagte ENØK-tiltak
• Øke kompetansen på grønn eiendomsdrift
• Kartlegge nåværende arealbruk og fremtidige arealbehov
• Sette langsiktige miljømål i Eiendomsutviklingsplan

Målområde: Bidra til sirkulærøkonomi
• Økte sorteringsgraden av avfall til 80 % innen utgangen av 2024
• Redusere avfallsmengde med 5 % sammenliknet med 2022 innen utgangen av 2025

Innkjøp
• Øke andelen anskaffelser med miljøkrav fra 27 % t i 2022 til 40 % i 2023
• Øke graden av etterkontroll av miljøkrav fra og med 2023

Grafiske tjenester
• Fornye lisens Svanemerke i 2023. Følge opp og ivareta lisens Svanemerket

Renholdstjenester
• Følge opp og ivareta lisens Svanemerket

Transport
• Bedre tilrettelegging for miljøvennlig reisevalg ved bestilling av reiser

Matservering
• Redusere matsvinn med 7 % fra 2022
• Øke andelen økologiske varer til 8 %
• Redusere forbruket av kjøtt, og øke andel grønnsaker, korn, belgvekster, frukt og bær
• Opprettholde et godt tilbud av sesongbasert og kortreist mat

Gjennomføre et miljøvennlig Nordisk råd-arrangement høsten 2023

Sertifikat Miljøfyrtårn (pdf)

Innrapportering til Miljøfyrtårn

Sist oppdatert: 03.05.2023 09:45
: