Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn syv representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1),  Senterpartiet (1) og Sosialistisk venstreparti (1). 

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Mange i landbruket frykter nå at deres avlinger i år vil gå tapt på grunn av mangel på sesongarbeidere. Mangelen skyldes primært de nye og ufleksible kravene til bemanningsbyråer av 1. januar 2023. Regjeringen har tidligere unntatt landbruket fra de negative konsekvensene av egen politikk, men det kan se ut til at regjeringen i implementeringen denne gangen har klart å dra med seg landbruket i dragsuget likevel. Hva gjør statsråden for å rydde opp i situasjonen?

 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kunnskapsministeren

  Tilbud til vår eldre får stadig større betydning og ulike aktører som Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole er viktige bidragsytere for bedre helse hos våre seniorer. Forutsigbarhet og trygge rammevilkår er avgjørende for videre drift. Slik § 6 i Folkehøyskoleloven ligger nå, så forstås det slik at de fortsatt kan motta tilskudd til å drive kurs av kortere varlighet. Kan statsråden bekrefte at dette er riktig forstått?

 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  De nye innleiereglene står i veien for viktig teknologiutvikling og næringsutvikling i Norge, har statsråden sett på hvordan endringene i innleiereglene kunne vært utformet for å hensynta behovene til høyteknologibedrifter som dem i norsk romfartsnæring?

 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Vil statsråden ta et initiativ til å gjeninnføre muligheten for løyvefritak etter drosjeregelverket for småskala reiselivsaktører?

 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Ifølge Bane NOR og rapporten InfraStatus 2023 er fornyingsbehovet for jernbaneinfrastrukturen 123 mrd.kr de neste 12 årene. Dette er en økning på 11 mrd.kr fra 2022. Samtidig oppgir statsråden i svar på budsjettspørsmål nr.170 fra Fremskrittspartiets Stortingsgruppe til statsbudsjettet for 2024 at vedlikeholdsetterslepet på jernbanene er beregnet til 32,9 mrd.kr. ved utgangen av 2024. Kan statsråden redegjøre for hvilket tall som best beskriver jernbaneinfrastrukturens vedlikeholdsbehov?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle
: