Reiser

Oversikt over komiteenes og delegasjonenes reiser. 

Om regnskap

Det vil normalt ta noe tid før regnskapet er klart, da dette ikke kan fastsettes før etter at deltagerne har rapportert inn sine faktiske utgifter. Det er ikke publisert regnskap for reiser foretatt før 1. mars 2020.

Stortinget er med i nettoføringsordningen fra merverdiavgift i staten. Dette fører til at merverdiavgift som faller innenfor nettoføringsordningen, ikke er inkludert i regnskapstallene som publiseres.

Om deltakere på reiser

(*) Av ulike årsaker kan antall deltakere bli et annet enn det som er planlagt. Antall deltakere blir derfor korrigert etter at reisen er gjennomført. Det er kun stortingsrepresentanter som registreres som deltakere, selv om ansatte fra Stortingets administrasjon ofte er med på reisene. I regnskapet er imidlertid også de ansattes reiseutgifter inkludert.

Velg år og måned
Velg komite eller delegasjonsreise
Velg komite eller delegasjonsreise
Sorter på:
Vent litt
    Ingen reiser for denne tidsperioden
    Beklager, en feil har oppstått. Prøv igjen senere.