Presse

Pressevakt

Pressevakten for presidentskap, direktør og øvrig administrativ ledelse er bemannet på telefon mandag–fredag kl. 09.00–15.00 t.o.m. 31. august. Tlf. 920 10 681. (Vennligst ring, ikke send sms.)

E-post: presse@stortinget.no (leses hverdager 07.30–16.30).

Pressekontakter

Presselosjen

Stortingets presselosje er en medlemsorganisasjon for redaksjonelle medarbeidere som jevnlig møter i Stortinget og dekker norsk politikk. Presselosjen skal arbeide for og verne om vilkårene for redaksjonell virksomhet på Stortinget.

Les mer om Presselosjen.