Nyhetsarkiv

Finn artikkel etter

Alle

 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Høytidelig åpning 2. oktober

  Inneværende sesjons siste stortingsmøte avholdes 30. september. Stortinget trer sammen og konstituerer seg 1. oktober, og den høytidelige åpning av det 165. storting finner sted 2. oktober.

  (06.08.2020)
 • AUF-leder Ina Rangønes Libak minnet stortingspresidenten og alle frammøtte på hvor viktig det er å kjempe for at demokratiet og ytringsfriheten skal stå seg mot alle forsøk på hindre folk fra å benytte seg av sine demokratiske retter. Foto: Stortinget.

  Stortinget representert ved minnemarkeringen for 22. juli

  Både stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og representanter for partigruppene deltok ved minnemarkeringen i Oslo ni år etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. 

  (22.07.2020)
 • Fra stortingsmøte 26. mai 2020. Foto: Stortinget.

  Forslag til grunnlovsendringer

  30. september 2020 er siste frist for å fremme forslag til grunnlovsendringer i inneværende stortingsperiode. Så langt er det til sammen fremmet 15 slike forslag i perioden.

  (07.07.2020)
 • Løve foran Stortinget. Foto: Stortinget.

  Evaluering av NIM

  Stortinget har, etter anbudskonkurranse, valgt Agenda Kaupang AS til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter.

  (01.07.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Besøk oss digitalt i sommer!

  Stortinget er et åpent hus og gjennomfører normalt omvisninger for publikum gjennom hele sommeren. I år er dessverre alle omvisninger avlyst, men vi ønsker likevel å vise frem litt av bygningen og det som foregår innenfor dørene.

  (01.07.2020)
 • Utstilling i Akersgata om Stortinget og demokratiet. Foto: Stortinget.

  Utstilling i Akersgata om Stortinget og demokratiet

  I sommer er det dessverre ingen omvisninger på Stortinget, av hensyn til smittevern. Som et plaster på såret, har vi laget en utstilling som viser noe det du normalt ville hørt om på en omvisning.

  (26.06.2020)
 • Leirstein og Arnstad møter britiske kolleger digitalt

  Digitalt møte med britiske kolleger i den interparlamentariske union (IPU)

  Covid-19 var tema da Marit Arnstad og Ulf Leirstein møtte kolleger i det britiske parlamentet torsdag 18. juni.

  (22.06.2020)
 • Stortingsrepresentantene deltok i seminaret både på videolink og i møterom med oppmålt avstand mellom alle tilstede. Foto: Stortinget.

  Seminar om barnevern for Europarådsdelegasjonen

  Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), ledet av Ingjerd Schou, møttes fredag 19. juni til et seminar om barnevern.

  (22.06.2020)
 • Stortingsløve. Foto: Stortinget.

  Budsjettvedtak 19. juni

  Stortinget fattet 19. juni bevilgningsvedtak i samsvar med finanskomiteens innstilling til bevilgningsvedtak under kapittel 8 i Innst. 360 S (2019–2020).

  (19.06.2020)
 • Representanter i stortingssalen sitter med plekisglass mellom plassene av smittevernhensyn under stortingsmøtet tirsdag 26. mai. Foto: Stortinget

  Stortingets vedtak tilknyttet covid-19

  Stortinget har denne våren behandlet en rekke saker tilknyttet utbruddet av covid-19. Vi har samlet dem i en oversikt.

  (19.06.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Ingen sommeromvisninger i år

  Av hensyn til smittevern avlyses alle omvisninger over sommeren og inntil videre. Det er foreløpig ikke satt en oppstartdato for når Stortinget kan gjenoppta besøksvirksomheten.

  (19.06.2020)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Budsjetthøringer høsten 2020

  Se oversikt over budsjetthøringene høsten 2020.

  (19.06.2020)
 • Votering over endringer i bioteknologiloven 26. mai 2020. Foto: Stortinget.

  Sentrale saker i sesjonen 2019–2020

  Stortingssesjonen 2019–2020 avsluttes 30. september. Her er en foreløpig oppsummering av sentrale saker i sesjonen.

  (18.06.2020)
 • Stortingssalen fra galleriet. Foto: Stortinget.

  Stortingets arbeid – i tall

  Foreløpig siste møte i Stortinget i sesjonen 2019–2020 ble holdt fredag 19. juni og det parlamentariske arbeidet kan oppsummeres i tall. Les dem her.

  (17.06.2020)
 • Det digitale demokratispillet har fått priser for god design, interaktivitet og brukeropplevelser. Illustrasjon: Nikolai Lockertsen

  Stortingets nye interaktive læringsspill vinner priser

  Det digitale demokratispillet Demo har fått hele syv priser i anerkjente designkonkurranser som Visuelt, IxDA og Gulltaggen for god design, interaktivitet og brukeropplevelser.

  (15.06.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 24

  I uke 24 fattet Stortinget blant annet vedtak i ny lov om etterretningstjenesten og midlertidige endringer i petroleumsskatteloven, drøftet en melding om norsk romvirksomhet og behandlet en rekke meldinger fra underliggende organer.

  (12.06.2020)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Tegnspråktolking av høring 16. juni

  Familie- og kulturkomiteen avholder videokonferansehøring om språklova den 16. juni kl. 10.15. Høringen vil bli tegnspråktolket.

  (12.06.2020)
 • Hovedinngang Norges Bank. Foto: Espen Schive.

  Høring om brev fra Norges Banks representantskap

  Stortinget har mottatt brev fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Saken er til behandling i finanskomiteen, som holder høring 10. august.

  (12.06.2020)
 • Stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Uke 25 på Stortinget

  På programmet i uke 25 står blant annet midlertidige endringer i smittevernloven, utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta og revidert nasjonalbudsjett.

  (12.06.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill Prop. 63 L (2019–2020)

  Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til forslag om endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata) – Prop. 63 L (2019–2020).

  (11.06.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill Prop. 59 L (2019–2020)

  Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til forslag om endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter) – Prop. 59 L (2019–2020).

  (11.06.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill Prop. 100 L (2019–2020)

  Energi- og miljøkomiteen ønsker skriftlige innspill til Prop. 100 L (2019–2020) Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner).

  (09.06.2020)
 • Nordisk råds visepresident Martin Kolberg. Foto: Stortinget / Brakestad

  Nordisk samarbeid i kjølvannet av Covid-19

  Både nordisk samarbeidsminister Jan Tore Sanner (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deltar når Stortingets delegasjon til Nordisk råd møtes onsdag 10. juni. 

  (09.06.2020)
 • Leder av Stortingets EFTA-parlamentarikerdelegasjon Svein Roald Hansen i digitalt møte med ministrene 8. juni. Foto: Stortinget

  – EFTA blir viktigere for oss under pandemien

  Responsen fra Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA) på koronakrisen, og krisens effekt på global handel, sto sentralt da Stortingets EFTA-parlamentarikerdelegasjon møtte ministrene digitalt mandag 8. juni.

  (08.06.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 23

  I uke 23 har Stortinget blant annet gjort vedtak i sakene om kompensasjon for frilansere og selvstendig næringsdrivende, nødverge til forsvar for bufe og digital erklæring av farskap. Under andregangsbehandlingen av bioteknologiloven ble det fremmet et forslag til lovanmerkning som ble vedtatt, og loven gikk til tredjegangsbehandling 8. juni.

  (05.06.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Stortingsgruppenes regnskapsrapporter for 2019

  Stortinget bevilger hvert år et tilskudd til stortingsgruppene. Les stortingsgruppenes regnskapsrapporter for 2019.

  (04.06.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill Dokument 8:109 S (2019–2020)

  Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til representantforslag om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven (Dokument 8:109 S (2019–2020)).

  (02.06.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill Dokument 8:98 S (2019–2020)

  Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til representantforslag om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed) (Dokument 8:98 S (2019–2020)).

  (02.06.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill Dokument 8:97 S (2019–2020)

  Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til representantforslag om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap (Dokument 8:97 S (2019–2020)).

  (02.06.2020)
 • Foto: Stortinget.

  Teknisk feil med enkelte opptak fra stortingsmøter og høringer

  Det er en feil i mekanismen som overfører videofiler fra Stortinget til videodistributøren. Det fører til at filer overført etter 22. mai ikke kan spilles av. Stortinget og videodistributøren jobber med å løse problemet. 

  (29.05.2020)
 • Geir Jørgen Bekkevold (KrF) på talerstolen under debatten om endringer i bioteknologiloven. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 22

  I uke 22 behandlet Stortinget blant annet endringer i bioteknologiloven og innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon samt et representantforslag om å stille sammenslåing av domstoler i Østfold i bero.

  (29.05.2020)
 • Pressekonferanse i Stortinget om koronaloven lørdag 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

  Koronaloven opphevet

  Onsdag 27. mai ble koronaloven opphevet. Siden 27. mars har regjeringen meddelt Stortinget 32 forskrifter fastsatt i medhold av loven. Bestemmelser i fem ulike forskrifter ble stanset i Stortinget.

  (27.05.2020)
 • Stortingsmøte 16. mars 2020. Foto: Stortinget.

  Forskrifter etter koronaloven 26. mai

  Tirsdag 26. mai mottok Stortinget to forskrifter etter koronaloven om opphevelse av forskrifter.

  (27.05.2020)
 • Åshild Bruun-Gundersen (FrP), saksordfører for endringer i bioteknologiloven, på talerstolen i stortingssalen 26. mai. Foto: Stortinget.

  Endringer i bioteknologiloven

  26. mai behandlet Stortinget endringer i bioteknologiloven mv. Se voteringsoversikten. Andregangsbehandlingen finner etter planen sted 4. juni.

  (27.05.2020)
 • Stortingsmøte 16. mars 2020. Foto: Stortinget.

  Votering med full sal under behandling av bioteknologiloven

  Presidentskapet har i møte fredag 22. mai besluttet å sette opp pleksiglass mellom de som sitter tettest i toseter i stortingssalen. Dette for å styrke smittevernet under votering med full sal i bioteknologisaken. 

  (22.05.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 21

  I uke 21 har Stortinget førstegangsbehandlet en rekke forslag til midlertidige lover og endringer i lover for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. I tillegg har Stortinget gitt tilslutning til nytt varemerkedirektiv og behandlet flere representantforslag.

  (22.05.2020)
 • EFTAs parlamentarikerkomite i videokonferanse om covid-19. Foto: EFTA-sekretariatet.

  EFTA-parlamentarikerkomiteen i videomøte om covid-19 og EØS

  Under ledelse av Svein Roald Hansen (A) holdt EFTAs parlamentarikerkomité tirsdag 19. mail et videomøte om covid-19 og betydningen for EØS-samarbeidet. 

  (22.05.2020)
 • Traktor. Foto: iStock.

  Høring om Jordbruksoppgjøret

  Frist for å søke om deltakelse på videokonferansehøringen om Jordbruksoppgjøret 2020 m.m er 26. mai 2020 kl. 23.59.

  (19.05.2020)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på balkongen 17. mai 2020. Foto: Stortinget.

  17. mai-hilsen fra stortingspresidenten

  Årets 17. mai-feiring var annerledes enn den pleier, men grunnlovsdagen er minst like viktig som tidligere år. Det er budskapet fra stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

  (15.05.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Parlamentarisk virksomhet frem mot sommeren og høsten 2020

  Presidentskapet opprettholder restriksjoner og strenge anbefalinger for Stortinget ut sesjonen. Siste ordinære møtedag før sommeren blir 19. juni.

  (15.05.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 20

  Stortinget vedtok i uke 20 fire endringer i Grunnloven og behandlet blant annet nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 og et representantforslag om å opprette et Nav-ombud.

  (15.05.2020)
 • Stortingsmøte. Foto: Stortinget.

  Stortinget behandlet grunnlovsforslag 14. mai

  Torsdag 14. mai behandlet Stortinget en rekke grunnlovsforslag. Fire av disse oppnådde stort nok flertall til å endre Grunnloven.

  (13.05.2020)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og Grunnloven. Foto: Stortinget.

  Stortinget tar i år frem Grunnloven på 17. mai

  Stortinget tar i år frem Grunnloven fra sikringshvelvet for å markere grunnlovsdagen. 17. mai-feiringen på Stortinget blir, som følge av koronapandemien, annerledes enn den pleier.

  (13.05.2020)
 • Pengesedler. Foto: Norges Bank.

  Revidert nasjonalbudsjettet 2020

  Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 19. juni. Se budsjettdokumentene.

  (12.05.2020)
 • Ingjerd Schou i digitalt møte med Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Foto: Stortinget.

  Det internasjonale parlamentariske samarbeidet går digitalt

  Koronakrisen setter ingen stopper for det omfattende samarbeidet mellom parlamentarikere i ulike land. 

  (08.05.2020)
 • § 49 i det originale grunnlovsdokumentet fra 17. mai 1814. Foto: Stortinget.

  «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget»

  Stortinget ble opprettet med Grunnloven av 17. mai 1814. Den 10. mai 1814 var valgordning og organiseringen av nasjonalforsamlingen tema på Eidsvoll.

  (08.05.2020)
 • Stortingspresidenten taler ved retterstedet. Foto: Stortinget.

  Hedret de falne

  Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen benyttet frigjøringsdagen 8. mai til å hedre dem som mistet livet i 2. verdenskrig. Også lederen i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt, minnet om hvor viktig det er å huske denne innsatsen.

  (08.05.2020)
 • Illustrasjonsfoto av snøscooter. Foto: D Mz/Pixabay.

  Vedtak uke 19

  I uke 19 har Stortinget blant annet behandlet saker som gjør det enklere å kjøre scooter til hytta, vanskeligere å utnytte au-pairer og å markedsføre pengespill uten tillatelse samt førstegangsvedtatt en teknologinøytral medieansvarslov.

  (08.05.2020)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Stortinget viderefører tiltak mot korona

  30. april besluttet Stortingets presidentskap å videreføre de tiltakene Stortinget har innført i forbindelse med korona-pandemien.

  (30.04.2020)
 • Helseministerens redegjorde 15. januar i år om situasjonen i luftambulansetjenesten. Bildet er fra hans redegjørelse om korona 10. mars. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 18

  I uke 18 har Stortinget blant annet vedtatt å fryse representantenes og regjeringens godtgjørelser inntil videre, behandlet en redegjørelse fra regjeringen om likestilling og mangfold samt to representantforslag og en redegjørelse om ambulansefly.

  (30.04.2020)
 • Skrivemaskin. Foto: iStock.

  Skriftlige innspill til komiteene

  På grunn av koronakrisen er det i økende grad bruk av skriftlige innspill til komiteenes saksbehandling. Informasjon om dette publiseres på komitésidene.

  (29.04.2020)
 • Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget

  Stortingets første videokonferansehøring

  Tirsdag 28. april holdt kommunal- og forvaltningskomiteen videokonferansehøring om endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda).

  (27.04.2020)
 • Fra stortingsmøtet 24. april 2020. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 17

  I uke 17 har Stortinget blant annet førstegangsbehandlet rekonstruksjonsloven og midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret, forlenget koronaloven til 27. mai og bedt regjeringen sikre Statnetts monopol på utenlandskabler.

  (24.04.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Forskrift etter koronaloven 29. april

  Onsdag 29. april 2020 mottok Stortinget en forskrift etter koronaloven om endring i forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

  (24.04.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Forskrifter etter koronaloven 17. april

  Fredag 17. april 2020 mottok Stortinget endringer i midlertidige forskrifter av 27. mars om tilpasninger i barnehageloven og opplæringslova.

  (17.04.2020)
 • Møte i den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen 17. april. Foto: Stortinget.

  Forslag om forlengelse av koronaloven

  Stortinget har vedtatt at koronaloven forlenges med én måned, frem til 27. mai 2020.

  (17.04.2020)
 • Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortinget gjenopptar normalt parlamentarisk arbeid

  Etter påske vil Stortinget så langt som mulig gjenoppta den normale parlamentariske kjernevirksomheten. Samtidig vil smitteverntiltak videreføres.

  (08.04.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Forskrifter etter koronaloven 8. april

  Onsdag 8. april mottok Stortinget flere forskrifter fra regjeringen etter koronaloven. Les forskriftene og mottatte erklæringer.

  (08.04.2020)
 • Fra stortingsmøte 7. april 2020, rett før votering. Foto: Stortinget.

  Kontantstøtte til bedriftene med mer

  Stortinget behandlet tirsdag 7. april blant annet regjeringens forslag om tiltakspakke for bedriftene, «kontantstøtte til bedriftene». Flertallet sluttet seg til regjeringens forslag til lov.

  (07.04.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Flere forskrifter etter koronaloven

  Fredag 3. april mottok Stortinget flere forskrifter fra regjeringen etter koronaloven. Les forskriftene og mottatte erklæringer her.

  (03.04.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Årsrapport for 2019 fra Stortingets administrasjon

  Les årsrapporten for 2019 fra Stortingets administrasjon.

  (02.04.2020)
 • NIMs direktør Adele Matheson Mestad og styreleder Marit Berger Røsland under den digitale overleveringen av årsmeldingen til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

  Årsmelding for 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

  1. april ble årsmeldingen for 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) overlevert stortingspresident Tone W. Trøen digitalt.

  (01.04.2020)
 • Stortingsmøte 31. mars 2020. Foto: Stortinget.

  Flere vedtak knyttet til korona og økonomi

  Stortinget behandlet 31. mars pakken med økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet som regjeringen la frem 27. mars (tiltakspakke 3).

  (01.04.2020)
 • På grunn av koronakrisen foretok EOS-utvalgets leder Svein Grønnern en digital overlevering av årsrapporten til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

  EOS-utvalgets årsmelding for 2019

  31. mars ble EOS-utvalgets årsmelding for 2019 overlevert digitalt til stortingspresidenten. I årsmeldingen får PST kritikk for registrering av stortingsrepresentanter.

  (31.03.2020)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  De første forskriftene etter koronaloven

  Fredag 27. mars mottok Stortinget de første forskriftene etter koronaloven. Les forskriftene, og erklæringer om disse fra partigrupper på Stortinget.

  (27.03.2020)
 • Fra stortingsmøtet 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

  Stortingets vedtak knyttet til korona og økonomi

  Stortinget har i forbindelse med koronakrisen behandlet flere budsjettsaker. Det er per 24. mars gjort flere lov-, avgifts- og budsjettvedtak, i tillegg til anmodningsvedtak.

  (25.03.2020)
 • Jonas Gahr Støre på talerstolen under behandlingen av koronaloven lørdag 21. mars. Foto: Stortinget.

  Koronaloven

  Koronaloven ble først vedtatt i mars, med én måneds varighet. Den er nå forlenget frem til 27. mai 2020.

  (19.03.2020)
 • Åsmund Aukrust i FN

  IPU-delegasjonen i New York og Washington

  Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) deltok på høringer i FN om bærekraftsmål 4 God utdanning 17.-18. februar 2020. Delegasjonen besøkte også Washington sammen med nordiske kolleger 19.-21. februar.

  (19.03.2020)
 • Fra stortingsmøtet 16. mars 2020. Foto: Stortinget.

  Økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet

  Stortinget behandlet 16., 19. og 21. mars økonomiske tiltak i møte med utbruddet av korona.

  (17.03.2020)
 • Stortingspresident Tone W. Trøen under stortingsmøtet 16. mars.

  Stortinget har vedtatt særskilt komité

  16. mars vedtok Stortinget å nedsette en særskilt komité som skal være klar til å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen.

  (16.03.2020)
 • Illustrasjonsfoto: iStock.

  Vedtak uke 11

  I uke 11 vedtok Stortinget blant annet endringer i veitrafikkloven (opplæring) og lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Det ble også votert over forslagene som ble fremmet i behandlingen av NAV-saken i forrige uke.  

  (13.03.2020)
 • Fra møte i stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Stortinget begrenser møtevirksomheten

  Det blir færre møter i stortingssalen, og komiteene på Stortinget kan gjennomføre arbeid ved hjelp av digitale løsninger.

  (12.03.2020)
 • Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortinget skjerper tiltak mot korona

  Presidentskapet har onsdag 11. mars vedtatt nye tiltak i forbindelse med korona-viruset. Disse gjelder i første omgang ut april.

  (05.03.2020)
 • To fra Stortingets delegasjon til konferansen. Fra venstre delegasjonens leder Michael Tetzschner og Ola Elvestuen. Foto: Stortinget.

  Diskuterer situasjonen i Syria med EU-landene

  En delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité deltar på en interparlamentarisk konferanse om EUs felles utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk i Zagreb, 3.–4. mars.

  (03.03.2020)
 • Illustrasjonsfoto: iStock.

  Vedtak uke 9

  I uke 9 har Stortinget blant annet vedtatt en ny lov om vern av forretningshemmeligheter og behandlet en rekke representantforslag samt en melding om multilateralt samarbeid.

  (28.02.2020)
 • Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Foto: Wikimedia Commons.

  Ghanas president besøker Stortinget

  Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo vil tas imot av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på Løvebakken mandag 24. februar. 

  (20.02.2020)
 • NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og delegasjonsleder for Stortingets NATO PA-delegasjon, Christian Tybring-Gjedde. Foto: Stortinget

  Stortingsdelegasjon drøftet aktuelle NATO-temaer i Brussel

  Fire medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp), Trond Helleland (H) og Hårek Elvenes (H), deltok på fellesmøtet for tre av forsamlingens underkomiteer i Brussel 17.–19. februar.

  (19.02.2020)
 • Prinsens gate 26 og Wessels plass. Foto: Stortinget.

  Byggeprosjektet Prinsens gate 26 er ferdig

  Byggeprosjektet har bestått av kontorbygget Prinsens gate 26, et post- og varemottak og en ny innkjøringstunnel. 

  (18.02.2020)
 • Rev i bur. Foto: iStock/Erika Parfenova.

  Vedtak uke 7

  I uke 7 vedtok Stortinget at pelsdyroppdrettere skal gis økonomisk kompensasjon som etter ekspropriasjonsrettet inngrep. Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av Sps representantforslag om full kompensasjon.

  (14.02.2020)
 • Illustrasjonsfoto: iStock.

  Vedtak uke 6

  I uke 6 har Stortinget vedtatt at alle trafikkdrepte skal obduseres, og behandlet en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. En rekke representantforslag har også blitt behandlet, men ingen av disse oppnådde flertall.

  (07.02.2020)
 • Stortingspresidenten gratulerer med Samefolkets dag. Foto: Stortinget.

  Lihkku beivviin!

  Se video med gratulasjon på Samefolkets dag 6. februar fra stortingspresidenten og representanter fra alle partiene som er representert på Stortinget.

  (06.02.2020)
 • Stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Endringer på Stortinget

  Endringene i regjeringen 24. januar har også medført endringer i presidentskapet og i komiteene på Stortinget. Se oversikten.

  (03.02.2020)
 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Stortinget.

  Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget

  Som forberedelse til møtet i Europautvalget 4. februar har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon utarbeidet bakgrunnsinformasjon. Fra regjeringen møter utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

  (31.01.2020)
 • Folketingets formann Henrik Dam Kristensen. Foto: Steen Brogaard/Folketinget.

  Offisielt besøk fra det danske Folketinget

  Folketingets formann Henrik Dam Kristensen kommer på offisielt besøk til Norge 3.–4. februar. Stortingspresidenten tar imot Kristensen på Løvebakken tirsdag 4. februar.

  (30.01.2020)
 • Medlemmer av Stortingets delegasjon til PACE, Petter Eide, Emilie Enger Mehl, Lise Christoffersen og Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  Viktige verv til den norske PACE-delegasjonen

  Sentrale verv i forsamling blei fordelt på årets første delsesjon i Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE), og grunnleggande menneskerettstema som rettsstat, journalistars tryggleik og religionsfridom har stått på agendaen. 

  (30.01.2020)
 • De nordiske flaggene på Løvebakken i anledning Nordens dag 2017. Foto: Stortinget.

  Nordisk råd diskuterer styrket nordisk forsvarssamarbeid i København

  Nordisk råds presidium og fagutvalg møtes i København 28. januar for å diskutere ulike initiativer for å styrke det nordiske samarbeidet. 

  (28.01.2020)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Endringer i regjeringen

  I statsråd fredag 24. januar ble det foretatt endringer i regjeringen. Les om hvilke representanter som kommer tilbake til Stortinget, og hvem som går ut.

  (24.01.2020)
 • Mongolias president Khaltmaagiin Battulga. Foto: Mongolias konsulat.

  Mongolias president besøker Stortinget

  Mongolias president Khaltmaagiin Battulga kommer til Stortinget tirsdag 28. januar i forbindelse med det offisielle besøket til Norge, hvor han vil møte stortingspresidenten.

  (24.01.2020)
 • Anniken Huitfeldt, leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen i Indonesia

  For å få økt innsikt i utviklingen i Indonesia og resten av regionen, er Stortingets utenriks- og forsvarskomité i disse dager i Indonesia. 

  (21.01.2020)
 • Det er anti-terrorkomitéens leder, stortingsrepresentant Abid Raja (V).

  OSSE-parlamentarikernes anti-terrorkomité til Utøya og Stortinget

  Hvordan jobber Norge med antiterror og forebygging, og hvordan har Norge håndtert 22. juli? Dette er temaer anti-terrorkomitéen i OSSE PA vil lære mer om under studieturen til Norge 14.–15. januar.

  (14.01.2020)
 • Valglister. Foto: Tore Fjeld.

  Vedtak uke 2

  I uke 2 vedtok Stortinget å endre Grunnloven slik at det er mulig å slippe å stå på en valgliste man ikke ønsker å stå på. Flere andre grunnlovsforslag ble også behandlet, men ingen av disse fikk bifall.

  (10.01.2020)
 • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i NAV-saken. Foto: Stortinget.

  Kontrollhøringer om Nav-saken

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt kontrollhøringer om Nav-saken torsdag 9. og fredag 10. januar. Se videoopptak og les referater fra høringene.

  (03.01.2020)
 • Tekst og toner til «Ja, vi elsker dette landet».

  Vedtak uke 50

  Forslaget om at «Ja vi elsker dette landet» skal anerkjennes som nasjonalsang fikk flertall og de siste delene av statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt. Av budsjettsaker gjenstår nå bare endringer og ny saldering av 2019-busjettet.

  (13.12.2019)
 • Delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde (FrP).

  NATO PA-delegasjonen i Washington for sikkerhetspolitiske drøftelser

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på forsamlingens årlige Parliamentary Transatlantic Forum i Washington D.C. 9.–11. desember.

  (12.12.2019)
 • Statsminister i Etiopia Abiy Ahmed Ali. Foto: © Finbarr O’Reilly for Nobels Fredssenter.

  Fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali til Stortinget

  Årets mottaker av Nobels fredspris Abiy Ahmed Ali, statsminister i Etiopia, kommer til Stortinget onsdag 11. desember. Fredsprisvinneren skal møte stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomitéen.

  (09.12.2019)
 • Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortinget har kartlagt mobbing og trakassering blant stortingsrepresentantene

  De siste tolv månedene har 15,6 prosent av stortingsrepresentantene som har svart på Stortingets undersøkelse vært utsatt for mobbing eller trakassering, og 7,3 prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller krenkende kommentarer.

  (06.12.2019)
 • Statsbudsjettet 2020. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 49

  I uke 49 vedtok Stortinget blant annet flere budsjettinnstillinger og en rekke saker fra Riksrevisjonen. Et representantforslag om å avvikle au pair-ordningen oppnådde ikke flertall. 

  (06.12.2019)
 • Leder i EOS-utvalget, Svein Grønnern, overleverte torsdag 5. desember en særskilt melding til stortingspresident Tone W. Trøen om PSTs innhenting av informasjon om flypassasjerer. Foto: Stortinget.

  EOS-utvalget med særskilt melding

  Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) retter i en særskilt melding til Stortinget skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

  (05.12.2019)
 • Karoline Emilie Larsen. Foto: Stortinget.

  Åpnet 103 år gammel stemmekonvolutt

  Under stemmerettsjubileets siste arrangement, onsdag 4. desember kl. 13.00–14.10, ble en 103 år gammel stemmeseddel åpnet. Se videoopptak av arrangementet.

  (03.12.2019)
 • Prinsens gate 26 har bevart utseendet fra den ble tatt i bruk første gang i 1881. Innen jul er plassen foran – Wessels plass – klargjort til å bli tatt bruk av publikum. Foto: Stortinget.

  Stortingets byggeprosjekt er gjennomført

  Byggeprosjektet Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak er sluttført. Siden september 2019 har all leveranse av varer og post levert til det nye post- og varemottaket.

  (29.11.2019)
 • Bjørnar Moxnes foreslo mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 48

  I uke 48 har Stortinget blant annet vedtatt rammene for statsbusjettet og gjort endringer i aksjelovgivningen. En rekke representantforslag har også blitt forkastet, blant annet et mistillitsforslag. 

  (29.11.2019)
 • Fra debatt i Stortinget januar 2019. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 47

  I uke 47 har Stortinget blant annet vedtatt endringer i en rekke lover på finansmarkedsområdet og innført finansrelaterte EU-forordninger i norsk rett. 

  (22.11.2019)
 • Eirik Sivertsen, leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget.

  Vedtok slutterklæring om klimakutt og ungdomsinvolvering

  Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum i Bodø er enige om behovet for å kutte klimautslippene, involvere ungdommene mer og ta hensyn til urfolks rettigheter.

  (20.11.2019)
 • Klimastreikende elever utenfor Stortinget. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 46

  I uke 46 vedtok Stortinget en lov som skal gi Partnerdrapsutvalget bedre informasjonstilgang. I tillegg ble representantforslagene om politisk streikerett for skoleelever og om desentralisert høyere utdanning behandlet. Begge ble nedstemt.

  (15.11.2019)
 • Illustrasjon: Stortinget.

  Stortinget er vertskap for stor nordområde-konferanse i Bodø

  Parlamentarikere fra EU, Norge, Russland og Island samles i Bodø 19.20. november til Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum. Samarbeid innen transport, miljø, helse og kultur står på dagsordenen.

  (12.11.2019)
 • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjør for NAV-saken. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 45

  I uke 45 redegjorde statsråd Hauglie om NAV-saken, redegjørelsen ble umiddelbart debattert og saken avventer nå videre komitébehandling. I tillegg ble det gjort vedtak om blant annet ny pensjonsordning for sjømenn.

  (08.11.2019)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen underviser elever i hvordan lover blir til. Foto: Stortinget.

  Stortinget har åpnet nye undervisningslokaler for barn og unge

  De nye lokalene vil inngå som en del av besøket for skoleklasser som bestiller en omvisning i stortingsbygningen.

  (08.11.2019)
 • Slovenias president Borut Pahor. Foto: Office of the President of the Republic of Slovenia.

  Slovenias president til Stortinget

  I forbindelse med statsbesøket 6. og 7. november skal Republikken Slovenias president Borut Pahor møte stortingspresident Tone W. Trøen onsdag 6. november. 

  (04.11.2019)
 • Michael Tetzschner. Foto: Stortinget.

  Nordisk toppmøte om klima i Stockholm

  Klima, bærekraft og samfunnssikkerhet er viktige temaer når Nordisk råd samles til årets sesjon i riksdagshuset i Stockholm 29.–31. oktober. Stortingets delegasjon til Nordisk råd deltar.

  (28.10.2019)
 • Harlem. Foto: Stortinget.

  Hanne Harlem blir ny sivilombudsmann

  Tirsdag 22. oktober valgte Stortinget kommuneadvokat og tidligere justisminister Hanne Harlem til ny sivilombudsmann.

  (22.10.2019)
 • Stortingspresident Tone Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortingspresidenten til Europarådets konferanse for parlamentspresidenter

  Stortingspresident Tone W. Trøen skal holde hovedinnlegg om arbeidet mot seksuell trakassering når parlamentspresidentene i Europarådets medlemsland møtes i Strasbourg til en konferanse, som arrangeres annet hvert år.

  (21.10.2019)
 • Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon. Foto: Stortinget.

  Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon

  Torsdag 17. oktober mottok Stortinget besøk fra Det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse. Den kinesiske delegasjonen hadde tatt kontakt med Stortinget fordi de ønsket å diskutere hvordan man innhenter synspunkter fra befolkningen i politiske prosesser. 

  (21.10.2019)
 • Ministerråd Janne Marit Knutrud, Åsmund Aukrust, Morten Wold, Elin Agdestein,Ulf Leirstein, ambassadør Jørn Eugen Gjelstad, Marit Arnstad og Ove Trellevik på ambassaden i Beograd. Foto: Stortinget

  Folkevalgte fra 140 land i Beograd

  Internasjonal rett, tilgang til helsehjelp for alle og klima sto på dagsordenen da Den interparlamentariske union (IPU) avholdt sin 141. sesjon i Beograd 13.–17. oktober.

  (18.10.2019)
 • Slottet sett fra taket på stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Middag på Slottet

  Torsdag 17. oktober var stortingsrepresentantene invitert til middag på Slottet. Les stortingspresidentens tale under middagen.

  (17.10.2019)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Prop. 136 L (2018–2019) Opphevelse av omstillingslova

  Næringskomiteen ønsker skriftlige innspill til  Prop. 136 L (2018–2019) Opphevelse av omstillingslova.

  (17.10.2019)
 • Voteringsknapper. Foto: Stortinget.

  Ny voteringspraksis på Stortinget

  Stortinget har innført ny voteringspraksis. Som hovedregel skal det være to faste voteringstidspunkter i Stortinget i uken: Tirsdager kl. 15.00 og torsdager kl. 14.00.

  (15.10.2019)
 • Stortinget godt representert. Her ser vi Christian Tybring-Gjedde og Liv Signe Navarsete. Foto: Stortinget.

  NATO PA holdt høstsesjon i London

  NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) holdt sin årlige sesjon i London fra 11. til 14. oktober. Stortingets NATO PA-delegasjon deltok.

  (15.10.2019)
 • Lise Christoffersen. Foto: Pace.

  Den europeiske familien 70 år

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) si feiring av Europarådet sine 70 år var ei sterk markering av felles europeiske verdiar, og trua på emna til å fortsatt løyse konfliktar gjennom samarbeid og dialog.

  (04.10.2019)
 • Mandag 7. oktober la finansminister Siv Jensen frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2020. Foto: Stortinget.

  Statsbudsjettet

  Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2020 ble ferdigbehandlet 13. desember 2019. Se Stortingets budsjettside.

  (04.10.2019)
 • Sivilombudsmannens logo.

  Søkerliste for vervet som sivilombudsmann

  Fire personer har søkt på vervet som Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen. Se søkerlisten.

  (02.10.2019)
 • H.M. Kong Harald under den høytidelige åpningen av det 164. storting. Foto: Stortinget.

  Det 164. storting er åpnet

  Onsdag 2. oktober foretok H.M. Kong Harald den høytidelige åpningen av det 164. storting. 

  (02.10.2019)