NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland. Forsamlingen ble opprettet i 1955 og har hovedsete og sekretariat i Brussel.

NATO PAs logo.
NATO PAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling er et viktig bindeledd mellom forsvarsalliansen NATO og medlemslandenes parlamenter. Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling bidrar de folkevalgte til å utforme NATOs politikk, samtidig som de også bidrar til å gi NATO en folkelig forankring.

Forsamlingens formål er å bidra til den demokratiske forankringen til NATO og samtidig være aktivt med i alliansens utvikling.

Organisasjon

Medlemmene møtes to ganger i året ved vårsesjonen og høstsesjonen. Forsamlingen enes om anbefalinger som rettes til NATO-rådet, medlemslandenes regjeringer og nasjonalforsamlinger.

Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling får medlemmene innsikt i viktige spørsmål knyttet til utviklingen av NATO og det transatlantiske samarbeidet det er bygget på. Denne kunnskapen kommer Stortinget til gode gjennom arbeid i komiteer og i debatter.

Arbeidet i forsamlingen finner dels sted i generalforsamlingen og dels i Den permanente komité og i fem faste fagkomiteer. Dessuten blir det på ad hoc-basis opprettet underkomiteer for spesielle spørsmål og studier. Disse møtes etter behov i løpet av året.

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling

Delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling velges av Stortinget for fire år om gangen. Delegasjonen består av fem medlemmer og fem varamedlemmer som alle møter. Forsamlingens sesjoner arrangeres etter tur i medlemslandene, og Stortinget var sist vertskap for høstsesjonen i september 2015.

Se også

Natoparlamentarikerforsamlingens nettsted. 

På NATOs nettsted, www.nato.int, finner du bl.a.:
Informasjon om organisasjonen NATO.
Oversikt over medlemsland i NATO.

Den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Aktuelt

 • NATO-parlamentarikere møtes på Stortinget 25.−26. mars

  Politikere fra 30 land deltar når Stortinget er vertskap for møtet i den faste komiteen (Standing Committee) i NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) 25.−26. mars. Statsminister Jonas Gahr Støre skal tale til forsamlingen søndag 26. mars.

  (22.03.2023)
 • NATO PA: Vårsesjon i en alvorstung tid

  Russlands krig mot Ukraina og Sverige og Finlands NATO-søknader sto i fokus da NATO PA holdt vårsesjon i Litauens hovedstad Vilnius fra 27. til 30. mai 2022. Delegasjonens nestleder Sverre Myrli ble valgt til midlertidig visepresident i NATO PA.

  (31.05.2022)
 • NATO PA holdt høstsesjon i Lisboa

  Forsvarsbevilgninger, sikkerhet i nordområdene, situasjonen i Afghanistan og utviklingen av NATOs nye strategiske konsept var blant en rekke tema som ble drøftet under NATO PAs årlige sesjon i Lisboa fra 8. til 11. oktober.

  (12.10.2021)
 • Kina høyt på NATO PAs digitale dagsorden

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) deltok på forsamlingens digitale årlige sesjon 18.–23. november.

  (24.11.2020)
 • Stortingsdelegasjon drøftet aktuelle NATO-temaer i Brussel

  Fire medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp), Trond Helleland (H) og Hårek Elvenes (H), deltok på fellesmøtet for tre av forsamlingens underkomiteer i Brussel 17.–19. februar.

  (19.02.2020)
 • NATO PA-delegasjonen i Washington for sikkerhetspolitiske drøftelser

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på forsamlingens årlige Parliamentary Transatlantic Forum i Washington D.C. 9.–11. desember.

  (12.12.2019)
 • NATO PA holdt høstsesjon i London

  NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) holdt sin årlige sesjon i London fra 11. til 14. oktober. Stortingets NATO PA-delegasjon deltok.

  (15.10.2019)
 • NATO-parlamentarikere diskuterer sanksjoner

  NATOs parlamentarikerforsamling møttes 31. mai–3. juni i Bratislava. Stortingets delegasjonsleder, Christian Tybring-Gjedde, la frem et rapportutkast om økonomiske sanksjoner som verktøy i utenrikspolitikken. 

  (03.06.2019)
 • Stortingsdelegasjon drøftet sikkerhetspolitikk i Washington

  Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på forsamlingens årlige  «Parliamentary Transatlantic Forum» i Washington D.C. 10.12. desember. 

  (13.12.2018)
 • NATO PA ønsket norske perspektiver velkommen

  Stortinget var solid representert da NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) holdt sin årlige sesjon i Halifax i Canada 16.–19. november. 

  (21.11.2018)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Helleland, Trond H
Nestleder Myrli, Sverre A
Medlem Fasteraune, Bengt Sp
Medlem Trettebergstuen, Anette A
Medlem Wiborg, Erlend FrP
Varamedlem Kaski, Kari Elisabeth SV
Varamedlem Moxnes, Bjørnar R
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A
Varamedlem Sandtrøen, Per Martin Sp
Varamedlem Søreide, Ine Eriksen H