Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid

Stortinget opprettet 22. oktober 2009 en fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Bakgrunnen for etableringen er en stigende interesse for Arktis både hos de arktiske land og i en rekke land utenfor denne kretsen. Viktige sektorer er energi, klimaendringer og miljø, maritim transport, helse og utdannelse.

Arktisk parlamentarikerkonferanse logo.
Arktisk parlamentarikerkonferanse logo.

Delegasjonens medlemmer

Delegasjonen består av seks medlemmer og seks varamedlemmer. 

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid ivaretas av internasjonal avdeling.

postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om arktisk parlamentarisk samarbeid og den norske delegasjonen

Det arktiske parlamentarikersamarbeidet består av representanter fra de fem nordiske lands parlamenter og fra parlamentene i Canada, Russland og USA og Europaparlamentet. Seks organisasjoner som representerer urbefolkningen i de arktiske områder er permanente  deltakere. I tillegg deltar flere land og parlamentarikerorganisasjoner som observatører. Parlamentarikerne har tett kontakt med regjeringssamarbeidet i Arktisk råd.

Samarbeidet startet i 1993 og Stortinget opprettet en fast delegasjon 22. oktober 2009. Levevilkårene for befolkningen som bor i Arktis, bærekraftig utnyttelse av naturressursene, sjøfart i Arktis og samarbeid om forskning og utdanning er blant temaene i det arktiske samarbeidet.

Lederen av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid representerer Stortinget i Den arktiske parlamentarikerkomiteen. Komiteen møtes tre–fire ganger årlig og består av 1–2 medlemmer fra hvert av medlemsparlamentene.

Hvert annet år arrangeres den arktiske parlamentarikerkonferansen hvor hele Stortingets arktiske delegasjon deltar. 

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Haltbrekken, Lars SV
Nestleder Nordlund, Willfred Sp
Medlem Mathisen, Øystein A
Medlem Næss, Marianne Sivertsen A
Medlem Strifeldt, Bengt Rune FrP
Medlem Thorheim, Bård Ludvig H
Varamedlem Bjørlo, Alfred Jens V
Varamedlem Elvenes, Hårek H
Varamedlem Eskeland, Liv Kari H
Varamedlem Fasteraune, Bengt Sp
Varamedlem Jørgensen, Geir R
Varamedlem Madland, Tove Elise A