Statsbudsjettet 2023

Finansdebatten ble holdt 1. desember, og rammene for statsbudsjettet ble vedtatt. Her finner du budsjettdokumentene og arbeidsplanen for budsjettbehandlingen («terminlisten»).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum overrekker nasjonalbudsjettet og et forslag til statsbudsjett for 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Stortinget.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum overrekker nasjonalbudsjettet og et forslag til statsbudsjett for 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Stortinget.

Budsjettforliket

Tirsdag 29. november inngikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet budsjettforlik med Sosialistisk Venstreparti.
 
1. desember ble budsjettrammene og anmodningsvedtakene vedtatt av Stortinget.
 
 
 

Regjeringens budsjettdokumenter

Nasjonalbudsjettet 2023
Tallene bak figurene
Statsbudsjettet 2023 (Gul bok)
Skatter, avgifter og toll 2023

Stortingets budsjettbehandling

 

Alternative statsbudsjetter

Se oversikt over opposisjonspartienes alternative statsbudsjetter

Fremleggelsen av budsjettforslaget

Les referatet fra fremleggelsen av budsjettforslaget 6. oktober


Sist oppdatert: 02.12.2022 14:42