Akkreditering for pressen

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Ved spesielle anledninger, som for eksempel Stortingets åpning eller andre større arrangementer, gjelder egne regler for pressens adgang til Stortinget, herunder om akkreditering. Skjema for akkreditering vil fremkomme under.

Pressevakt

Pressevakten er bemannet kl. 07.30–18.00 på hverdager.

Tlf. 920 10 681. (Vennligst ring, ikke send sms.)
E-post: presse@stortinget.no