Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 106)

 • Muntlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden forstår at det er dypt provoserende for folk både i og utenfor ulvesonen når man nok en gang opplever at regjeringen ikke lytter til dem og skyter ulven, men isteden velger å sløse bort penger på helikopter og andre ting for å flytte den inn i ulvesonen
 • Muntlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor klimaministeren, som eneste klimaminister i Europa, har valgt å ikke la noen få innsyn i hva han skal sende inn som klimaplan for 2030, og hvorfor han mener at dette arbeidet blir bedre av at det ikke sendes ut på høring
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om klima- og miljøministeren er enig med SV i at vi må forby bruken av fluorsmøring på alle idrettsarrangementer i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at dagens usunne konkurranse ikke bare fører til et hardt press på sjåfører og norsk transportnæring, det fører også til farlig tungtransport på norske vinterveier, og hvorvidt ikke statsråden ser at det må sterkere virkemidler til i tillegg til å gjøre enkeltsjåfører ansvarlig
 • Muntlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan barneministeren kan sitte og se på at sårbare unge LHBTI-personer utsettes for overgrep, under dekke av trosfrihet og sjelesorg
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan informere om i hvilket omfang barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, skriver ut barn til barnevernet når barnet er for sykt til å kunne reise hjem, og når det ikke finnes noen alternative tilbud i kommunen
 • Spørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Fremsatt av: Tuva Moflag (A)

  Besvart: 20.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan regjeringens proposisjon er vurdert opp mot EØS-retten og menneskerettighetene, med henvisning til at det virker som om pasienten mister retten til individuell vurdering av nødvendig helsehjelp
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om at EU, i forhandlinger om et globalt juridisk rammeverk for elektronisk handel, har lagt frem forslag som vil legge til rette for fri flyt av data, og hvilke konsekvenser avtalen vil kunne få for norsk suverenitet knyttet til åpenhet, personvern, sikkerhet, industriutvikling og skatte- og avgiftslegging av multinasjonale teknologiselskap
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om regjeringen vil fremme forslag om å innføre sivilrettslig inndragning av kriminelle penger, og når dette i tilfelle vil skje
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om når utanriksministeren vil informere Stortinget om status i forhandlingane om eit globalt regelverk for elektronisk handel, og om Noreg vil offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva statsråden vil gjøre for å rydde opp i de uakseptable forholdene i fiskeindustrien som A-krimsenteret i Nordland har avdekket
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan utelukke at politiske signaler om innstramminger i muligheten til å kombinere AAP og utenlandsopphold gjorde at Nav ikke varslet departementet da Trygderetten begynte å overprøve Nav, slik at alarmen ikke gikk før
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Så langt har ikke Helse Nord fått noen respons, og situasjonen beregnes som kritisk. Hvorfor er det ikke gitt en avklaring på forespørselen?
 • Spørretimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvorfor statsråden nå er negativ til å gi folk større trygghet for nok mat ved å starte beredskapslagring av korn, når Kristelig Folkeparti tidligere har vært for saken
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp klima i kvotemeldingen, med henvisning til at dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket
 • Muntlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at det er uvesentlig om etablering av privatskoler har negative konsekvenser for kvaliteten på det offentlige skoletilbudet i kommunene
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at det skal være forbudt i Norge for religiøse ledere å tilby å omvende mennesker til en annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Nav-skandalen, og hvorvidt statsministeren fortsatt mener at hennes regjeringen ikke kunne og burde slått alarm før
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren ser noe problem med at avgiftene i Norge nå er 6,3 mrd. kr høyere enn da hun overtok, og om hun ser utfordringene politikken har, med henvisning bl.a. til at NHO og LO er krystallklare på at den avgiftspolitikken som føres for biodiesel, setter klimasatsingen i fare