Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 363)

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  Etter vedtak om nullutslepp frå turistskip- og ferjer har investeringar m.a. i miljøteknologi, hamn og destinasjonen Flåm ikkje kunna realiserast, som følgje av uvisse knytt til framtidig trafikkgrunnlag og av at finansieringsløysingar ikkje er etablerte. Sidan bestillinga for 2026 byrjar i november i år, kven kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 i sesjonen 2020-2021, og kva er tydinga av stortingsvedtaket "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022"?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  Ifølge NRK var det i 2013 ni politibåter i Nordland, Troms og Finnmark. I 2018 var antallet fire, mens det i fjor sommer var to. Kystlinjen i Nord-Norge på 41 954 km har bare to båter, og kun den ene er sjøgående. Til sammenlikning er det fem politibåter på den drøyt 3 kilometer lange strekningen Akershus festning til Sjursøya i Oslo sentrum. Hvorfor har et land som stort sett består av kyst og hav, ikke politibåter som gjør at politifolk kan transporteres raskt til øyer, over fjorder eller håndheve loven også på sjøen i nord?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  I brev 22. april uttrykker NHO, LO, Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet bekymring for konsekvensene EUs karbontoll vil kunne få for arbeidsplasser og verdiskaping i norsk landbasert industri. Blant annet vises det til at EU-kommisjonen har kommunisert at karbontoll kan erstatte dagens ordninger med frikvoter og CO2-kompensasjon for industri. Det er heller ikke signalisert at dette vil bli kompensert. Hvordan vurderes signalene fra EU, og hvordan jobber regjeringen opp mot EU for å ivareta interessene til norsk industri?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  Telemark har færre politiansatte nå enn da det var et eget politidistrikt. Ifølge Brønnøysundregistrene har kun to av de gjenværende lensmannskontorene og politistasjonene i det som nå heter "GDE Telemark", flere ansatte i dag enn før reformen, mens resten har samme, eller lavere bemanning. Bemanningen er trappet ned både i byer som Skien, Notodden og Kragerø samt mindre steder som Seljord, Rjukan og Bamble. Hvordan bidrar færre ansatte til å oppfylle målet med nærpolitireformen om et operativt, synlig og tilgjengelig politi?
 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  Dei to Bell-helikoptera som den raud-grøne regjeringa fekk etablert som beredskap for politiet, stod fram til 2020 på Bardufoss med ein times responstid. Den beredskapen vart avvikla av dagens regjering. Erstatninga vart eit privat helikopter i Tromsø. Politiet har i mange år øvd på å bruke Forsvarets helikopter som skarpskyttarplattform eller til å flyge inn personell til eit bygg eller liknande i ein terrorsituasjon. Har politiet helikopter i beredskap i Nord-Noreg som dei kan bruke til mellom anna kontraterroroperasjonar i dag?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  Rapporten «Krafttak for kysttorsken» har skapt stor uro blant yrkesfiskere på Hvaler og i Ytre Oslofjord. Hvordan vil statsråden bidra til å dempe konfliktene og inkludere og sørge for å ivareta fiskerne i den videre prosessen for en mer levende Oslofjord?
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  Under behandlingen av nordområdemeldingen vedtok Stortinget et forslag fra Senterpartiet og resten av opposisjonen som sikret norsk eierskap til kritisk viktig infrastruktur, eiendom og naturressurser i nordområdene. Bakgrunnen for dette var advarsler fra PST om at strategier og prosesser knyttet til nordområdene er noen av de mest utsatte etterretningsmålene. Advarslene retter seg spesielt mot kinesisk og russisk oppkjøp av viktige, strategiske norske bedrifter, naturressurser og eiendommer. Regjeringen støttet ikke forslaget. Mener statsråden at dette forslaget ikke er relevant for sikkerhet i nordområdene?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  Politiet i Nordland og Troms og Finnmark nådde ikke egne responstidskrav i åtte av ni kategorier i 2020. Siden "nærpolitireformen" ble iverksatt i 2016, har responstiden økt flere steder i de nordligste fylkene. Enkelte patruljer må dekke enorme områder. Blant annet er det én patrulje i Midt-Troms på kveldstid, natt og i helgene. Denne skal dekke et areal på over 11 000 kvadratkilometer – et større område enn Rogaland fylke. Mener statsråden politiberedskapen i Nord-Norge er bedret som følge av nærpolitireformen?
 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor statsministeren ikke hadde sørget for at samordning og helhetsansvar av kriseberedskap var på plass som det ble lovet i 2013 og hvorfor Norge ikke var forberedt på en pandemi som var like alvorlig som den det ble advart om
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen mener det er oljefondet, nye kutt i velferden eller i sikkerhetsnettet for arbeidsfolk som skal finansiere krisetiltakene i etterkant av koronakrisen, eller om statsministeren vil sikre et mer rettferdig oppgjør av kriseregningen gjennom økt skatt på store formuer, utbytte og selskapsoverskudd
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er fornøyd med sin egen, såkalte, historiske innsats i klimapolitikken
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren synes om ekstremt rike mennesker som truer med å vende Norge ryggen og flytte ut formuene sine hvis de må betale mer skatt
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren har like sterk tro på markedet nå som det var i forkant av koronapandemien, når man så at man ikke hadde beredskapslager da man trengte det
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan statsministeren kan stå og se på en at over halvparten av lærerne har søkt eller vurderer å søke jobb utenfor skolen, at det i tillegg er altfor få som søker seg inn på lærerutdanningendette, og hvilke tiltak har hun tenkt å sette inn for å motvirke denne alvorlige situasjonen
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Til behandling

  VG har avslørt at kunnskapsministeren har bedt Utdanningsdirektoratet forberede et nytt testregime i skolen. Her legges det opp til at alle elever ned til 2. trinn skal testes obligatorisk, og at resultatene fra disse testene skal kunne sammenliknes. Mener statsråden at det nye testregimet vil få innvirkning på elevenes læring, og i så fall hvorfor har ikke statsråden tillit til lærere og skoleledere når det gjelder å se helheten rundt det nye testregimet hun ønsker å gjennomføre?
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Til behandling

  VG har avslørt at høyreregjeringen har bedt Utdanningsdirektoratet forberede et nytt omfattende prøveregime i skolen. Kunnskapsministeren gir utrykk for at hun vil presse igjennom et nytt prøveregime i høyt tempo, fordi det er fare for at et nytt politisk flertall vil det annerledes. Vil regjeringen presse igjennom et nytt prøveregime med mer og tidligere testing av elevene, før valget, slik at det ikke blir tid til å involvere de viktigste aktørene i skolen; de ansatte, elevene, og foreldrene?
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Til behandling

  I forbindelse med Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport om elevers rett til opplæring i og på samisk ble det påpekt at rekruttering av lærere med samisk språk er en kritisk faktor i opplæringen. Vil statsråden legge til rette for at aktuelle kandidater som i dag hindres fra å søke lærerutdanning på grunn av kravet om karakter 4 i matte, kan få unntak fra dette kravet?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Til behandling

  Testing, prøver og kartlegging i skolen er omdiskutert. Stortinget vedtok i 2018 at det skulle foretas en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, der prøver og læringsutbytte i skolen skulle bli oppdatert i tråd med nye læreplaner i skolen. Dette er ikke fulgt opp. VG avslørte 4. mai at statsråden har satt i gang et arbeid med nytt testregime i skolen. Høyre påstår i NRK P2s Politisk kvarter 4. mai at nasjonale prøver og PISA er det som gir innblikk i hva elevene lærer i skolen. Ønsker statsråden økt testtrykk eller å fremme læring i skolen?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.2021

  Til behandling

  Fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansand er i dårlig forfatning. Det går ut over de fødende. Det har vært planlagt utbedringer i lang tid. Hva er årsaken til at Sørlandet sykehus HF ikke kan prioritere utbedringer nå, og vil statsråden snarest sørge for at fødende kvinner i Kristiansand får et bedre tilbud?
 • Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke vurderinger statsråden gjør av ansvar og konsekvenser etter Havarikommisjonens rapport etter fregatthavariet i november 2018