Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 296)

 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringa sette ned eit utval som skal undersøkja behovet for etter- og vidareutdanning i arbeidslivet, utan at arbeidstakarsida er med på laget, og om det er slik at statsministeren ikkje ser på arbeidstakarorganisasjonane som ekspertar på sin eigen situasjon
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om Erna Solberg kan garantere at hun vil vente på erfaringene fra de to andre utenlandskablene før NorthConnect ferdigbehandles, med bakgrunn i at landet er splittet i saken om ACER
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren, etter mistillitskrisen, vurderer det som skjedde disse ukene som et isolert arbeidsuhell fra hennes justisminister, eller om dette er et ledd i en dypere trend i samfunnet
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva me kan gjere for å inkludere fleire i vårt arbeidsliv, med bakgrunn i ei utgreiing som viste at utviklingshemma i liten grad har tilgang til arbeidslivet og at dei aller fleste av dei er på arbeidsmarknadstiltak
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen er så glad i bemanningsbyråer, som sørger for løsarbeid og utrygghet for folk som bygger landet, med bakgrunn i at regjeringen stemte mot alle forslag til begrensninger i bemanningsbransjen som Stortinget behandlet
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om at statsministeren ønsker å gi makten over deler av norsk energipolitikk til EU og EU-byråkratiet, og at motstand mot ACER handler om folkestyre, med henvisning til at søsterpartiene til H og Sp på Island har sagt nei til ACER og ja til nasjonal selvråderett
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at innlegget som landets justisminister la ut, om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn nasjonens sikkerhet, nører opp under farlige holdninger og konspirasjonsteorier og kan være farlig i et samfunn som også skal beskytte borgerne mot handlinger
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hva som er utenriksministerens reaksjon på Tyrkias angrep på Afrin, om hun mener angrepene bryter folkeretten, og om hun vil ta initiativer i NATO for å sette en stopper for det
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil påse at Helse Sør-Øst sørger for at det opprettes et felles mottak for slagpasienter i Oslo
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 21.03.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om statsråden kan bekrefte at alle de fem maritime patruljeflyene skal stasjoneres på Evenes
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om kva alternativ som vert utreda og planlagt for når det gjeld miljøtiltak for ubåtvraket ved Fedje, og kva som er framdriftsplanen for dette arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 21.03.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om at det i en artikkel går frem at Norge ved en underordning til ACER kan bli tvunget til å selge gass til EU til lavere pris enn man ville kunne oppnå andre steder, og hvorvidt statsråden kan garantere at en slik situasjon aldri vil oppstå
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Fremsatt av: Oddvar Igland (SP)

  Besvart: 21.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva statsråden vil foreta seg for å sikre at kommunene kan stille de samme kravene til de private som til de kommunale barnehagene og skolene ved overgang fra barnehage til skole/SFO
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om konsesjonsbehandlingen av den private utenlandskabelen NorthConnect går som planlagt, og om den vil bli behandlet etter gjeldende regelverk
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden har konkrete tiltak han vil setje i verk, slik at Stortinget sine mål for meir gods på bane og kjøl vert nådde
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Det vises til justis-, beredskaps- og innvandringsministerens facebook post om at 'Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet'. Hva er statsministerens kommentar til at regjeringen har en justisminister som i praksis mener at stortingsflertallet er mer opptatt av å beskytte terrorister enn å beskytte landet?
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om når og på kva måte Nav vil orientere pensjonistane om retten til å få utbetalingsinformasjon tilsendt fortløpande pr. post frå 1. juli 2018, slik at dei som ynskjer det, kan få tilbake «slippen»
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2018

  Fremsatt av: Per Martin Sandtrøen (Sp)

  Besvart: 21.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at Klima- og miljødepartementet avviste kravet fra beitebrukere etter ulveangrep i Rendalen, som krevde erstatning på samme grunnlag som etter rovdyrangrepene på Hadeland, og hva det er som gjør at situasjonen på Hadeland var ekstraordinær, mens situasjonen i Rendalen ikke var det
 • Muntlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv, og hvorfor statsråden mener at BNL og Fellesforbundet ikke er relevante å ha med i et ekspertutvalg, med tanke på at en samlet byggenæring sto bak rapporten og anbefalingene fra disse aktørene
 • Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om regjeringa vil følge opp Stortingets flertallsmerknader om selvforsyningsgraden av norske matvarer, eller om regjeringa trenger stortingsvedtak for å legge om politikken i tråd med dette samfunnsoppdraget