Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn 19 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Venstre (1), Sosialistisk venstreparti (1), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som kan gjøres for å gjøre eksisterende E18-strekning Retvet- VInterbro trafikksikker ved kryssing og av- og påkjøring og hva disse tiltakene vil koste?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  I stortingets spontanspørretime 10. april 2024 svarte statsråden følgende på spørsmål om økende fravær og regjeringens langvarige seminar om fraværsgrensen i videregående skole: «La det være helt klart: Vi har ikke gjort endringer i fraværsreglene. Representanten kan ta det helt med ro, vi har fraværsregler og skal ha fraværsregler. Men med nettopp de reglene som representanten Sanner viste til, har fraværet igjen økt.» Jeg ber om oversikt over fraværet i videregående skole i 2015, 2019, 2022 og 2023 nasjonalt og per fylke.
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Vil regjeringen følge opp anbefalingen fra EØS-utredningen om at EU og EØS bør utgjøre en langt større del av pensum på ungdomsskolen og videregående skole, eventuelt hvordan?
 • Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Ventetidene øker under Støre-regjeringen, og pasienter venter stadig lengre på helsehjelp. Samtidig styrer sykehus mot underskudd, aktiviteten i sykehusene er fortsatt ikke høy nok og regjeringen bygger ned samarbeidet mellom det offentlige, det ideelle og det private. Hva vil være statsrådens viktigste tiltak for å redusere ventetiden for pasientene?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til barne- og familieministeren

  Høyesterett avsa 25. januar 2022 en dom som satte til side Bufdirs praksis i barnebortføringssaker hvor barn, som er norske statsborgere, er tatt ut av landet før tiltaksbegjæring er sendt. Bufdir har gitt uttrykk for at deres forståelse av regelverket ikke har vært feil. Hvordan vil statsråden sørge for at direktoratet endrer sin praksis i samsvar med Høyesteretts dom?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle