Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn 19 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Venstre (1), Sosialistisk venstreparti (1), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til barne- og familieministeren

  Jeg vil gjerne begynne med å gratulere statsråden med utnevnelsen og ønske henne lykke til! Videre har jeg følgende spørsmål: kan statsråden bekrefte at stortingets vedtak om finansiering av tros- og livssynssamfunn fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet vil trå i kraft snarest?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Kan statsråden bekrefte at regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften ikke vil øke pumpeprisen på bensin- og diesel i Norge i den kommende stortingsperioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til kunnskapsministeren

  Norsk Realfagsgymnas i Sandvika har vært i drift i flere år, og er blant Norges beste skoler, noe blant annet resultatene fra nasjonale prøver viser. I Hurdalsplattformen skriver Regjeringen at den vil «Stramme inn privatskuleloven ved å fjerne profilskular og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskot». Betyr dette at Norsk Realfagsgymnas vil miste godkjenningen, og anser statsråden NRG som en uønsket skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Ser finansministeren noen som helst problematiske sider, prinsipielle innvendinger eller andre urettferdigheter ved at nordmenn ikke får lov å overføre lovlige ervervede pokergevinster i utlandet, som de er pliktige til å betale skatt av i Norge, til sine norske bankkontoer, og mener han at det bør foretas regelmessige justeringer som gjør at nordmenn får lov å overføre disse lovlige ervervede gevinstene til sine kontoer i Norge (spesielt i lys av at de må skattes av)?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til næringsministeren

  Har næringsministeren foretatt seg noe i denne saken, og er hun kjent med hvorvidt Telenor har delt telefon/dataopplysninger om sine kunder med militærregimet/myndighetene i Myanmar?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle