Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Tidligere i høst ble resultatene av NELSON-studien lagt frem, og den bekreftet at målrettet screening med lavdose-CT av risikogrupper for lungekreft fører til en reduksjon i lungekreftdødelighet på 26 % for menn og opp til 50 % for kvinner etter 10 år.
  Hvordan vil regjeringen følge opp disse resultatene i sitt videre arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Hva vil helseministeren gjøre for å begrense helseskadelig støy fra gamle skytebaner, hvor kommuner har tillat husbygging så tett inntil skyteanlegg, at det er fare for akutte hørselskader og andre helseskader i et mellomlangt perspektiv?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Mange tusen mennesker i Norge har vansker med tale og språk. Helsedirektoratets retningslinjer for rehabilitering er minimum 5 timer i uken for å øve språk. Vi skal ha et godt tilbud i hele landet. Hvordan kan kommuner legge ned logopedtilbudet til voksne, når det står klart i opplæringsloven §4A-2 at alle kommuner skal ha et tilbud til voksne med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker, og hvorfor er ikke logopeder definert som kjernekompetanse i kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Ifølge Stavanger Aftenblad 7.01.19, har medisinmangelen i Norge blitt tredoblet de siste tre årene og i 2018 har mangelen vært større enn noen gang. Dette skaper usikkerhet for pasientene og ikke minst setter liv og helse i fare.
  Hvordan vil statsråden gå fram for å unngå enn ytterligere forverring av den stadig mer alvorlige mangelen på livsviktige medisiner og hvordan vil han sørge for at folk får en trygg og forutsigbar tilgang til medisiner?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Mener statsråden det er i tråd med intensjonen i loven når en butikkjede varsler at de ikke lengre vil akseptere kontanter som betalingsform, vil statsråden ta initiativ til en fornyet gjennomgang av folks tilgang til å gjøre opp med kontanter og til å kunne gjøre innskudd og uttak i form av kontanter og vil statsråden fremme forslag om innskjerping av lovverket for å sørge for at kontanter reelt sett fortsatt er tvunget betalingsmiddel i Norge?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle