Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Hva er årsaken til at Helsedirektoratet har unnlatt å benytte alle de 8 millioner kroner til å kunne utvikle, oppdatere og distribuere faglige retningslinjer for medisinsk behandling av covid-19-pasienter gjennom bruk av IKT-verktøyet MAGIC, som er utviklet av norske forskere og deres internasjonale partnere, som ikke er i tråd med Stortingets forutsetninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva er status på oppfølgingen av vedtaket om at far skal få være med på mer av svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barseltiden, ved henholdsvis kvinneklinikken i Bergen og andre sykehus?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  I brev 22. april uttrykker NHO, LO, Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet bekymring for konsekvensene EUs karbontoll vil kunne få for arbeidsplasser og verdiskaping i norsk landbasert industri. Blant annet vises det til at EU-kommisjonen har kommunisert at karbontoll kan erstatte dagens ordninger med frikvoter og CO2-kompensasjon for industri. Det er heller ikke signalisert at dette vil bli kompensert. Hvordan vurderes signalene fra EU, og hvordan jobber regjeringen opp mot EU for å ivareta interessene til norsk industri?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  I lys av det planlagte fotball-VM i 2022 har menneskerettssituasjonen i Qatar fått mye oppmerksomhet, ikke minst arbeidstakerrettigheter og situasjonen for det store antallet gjestearbeidere i landet.
  Hva er utenriksministerens vurdering av menneskerettighetssituasjonen i Qatar, og hva har utenriksministeren gjort for å fremme norske syn på menneskerettighetene overfor Qatars myndigheter?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Flertallet på Stortinget vedtok i forbindelse med politimeldingen 25. februar å be regjeringen "gjenåpne de arrester der nedleggelser under politireformen har ført til at politiet i dag bruker uforholdsmessig mye tid på transport av fanger". Vil regjeringen gjenåpne arresten i Sandvika?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle