Politiske partier på Stortinget

Oversikten viser antall innvalgte representanter til Stortinget fordelt på partigruppene. Det er tilsammen 169 representanter på Stortinget. 

Vedrørende Pasientfokus

Pasientfokus er ikke et registrert parti, men en organisasjon som stilte valgliste i Finnmark. Pasientfokus er ikke en «partigruppe» etter bestemmelsene i Stortingets forretningsorden, men inkluderes for oversiktens skyld.