Dokumentserien

Dokumentserien er en samling av publikasjoner med opprinnelse i Stortinget eller organer tilknyttet Stortinget.

Dokumentserien omfatter rapporter fra Stortingets kontrollorganer, representantforslag, skriftlige spørsmål, årsmeldinger fra Stortingets internasjonale delegasjoner og rapporter fra granskningskommisjoner. En del dokumenter foreligger kun i PDF. 

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Les mer om dokumentserien
Stortingets kontrollorganer

2023-2024 (1)