Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Om valgkomiteen

Valgkomiteens hovedoppgave er å velge medlemmene til de 12 fagkomiteene.

Valgkomiteens 37 medlemmer velges umiddelbart etter at Stortinget har konstituert seg. Det er et mål at partigruppene er forholdsmessig representert, og det skal også tas hensyn til fordeling etter valgdistrikt.

Valgkomiteen forbereder og gir innstilling om alle valg Stortinget måtte ønske, deriblant valg til en rekke utvalg, komiteer og representantskap, som for eksempel den norske Nobelkomite. Innstillingene behandles av Stortinget i plenum.

Hovedoppgaven er å fordele stortingsrepresentantene på de 12 faste komiteene. I tillegg oppnevner valgkomiteen de særskilte komiteene fullmaktskomiteen og den utvidede utenriks- og forsvarskomité. I saker om komiteenes sammensetning avgir valgkomiteen en innberetning til Stortinget. I slike saker har valgkomiteen besluttende myndighet og innberetningen blir kun referert i Stortinget og tatt til orientering.

Det er i partigruppene det reelle valget av representanter til fagkomiteene foregår. Representantene gir beskjed om hvilken komité de ønsker å sitte i, og partigruppen forsøker deretter å lage en fordeling som flest mulig er fornøyd med. Valget av medlemmene er derfor allerede utført når valgkomiteen møtes.

Det er tradisjon for at komitéfordelingen skal skje etter forholdstallsprinsippet, men partier med få representanter kan selvsagt ikke være representert i alle komiteer. Regelen er at alle partier skal med i finanskomiteen, og alle partiene har rett til å sitte i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Justeringer av antallet medlemmer i en komité utføres av valgkomiteen. Når komiteene er oppnevnt, velger den enkelte komité sin leder, og første og annen nestleder.

Stortingspresidenten er ikke medlem av noen fagkomité (men av den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen), mens andre representanter kan sitte i kontrollkomiteen pluss én komité til.

Oversikt over medlemmer i valgkomiteen

Oversikt over saker fra valgkomiteen.

Sist oppdatert: 26.09.2022 23:21
: