EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2019 - Desember

 • EU/EØS-nytt - 5. desember 2019

  Trygdeforordningen, grensekryssende ansettelsesforhold og sosial dumping | Prinsipper for en fremtidig dataøkonomi i EU | Medisinmangel – styrket europeisk samarbeid | Ny dyrevelferdslovgivning på gang i EU? | Enighet i Rådet om nye forbrukerregler | EUs energiministre diskuterte sektorintegrering | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (05.12.2019)

2019 - November

 • EU/EØS-nytt - 27. november 2019

  Vil endre prosessen for EU-utvidelse | ACER-vedtak om det nordiske kraftnettet | Hva skal regnes som bærekraftig investering? | Foreslår ny modell for EU-folkeavstemninger | GMO-dyrking: rettsakt inn i EØS-avtalen uten tilpasningstekst | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (27.11.2019)
 • EU/EØS-nytt - 20. november 2019

  EU/EØS-nytt kommer denne gangen med et temanummer om ESA-saker. Vi omtaler et utvalg av de i alt 50 sakene som EFTAs overvåkingsorgan ESA diskuterte med Norge på det årlige såkalte pakkemøtet 24.-25. oktober. |
  (20.11.2019)
 • EU/EØS-nytt - 13. november 2019

  Prosedyreforordningen: Norge ber ESA om klargjøring | EØS-framdriftsrapport: etterslep og utestående rettsakter | Ny diskusjon i EU om det felles europeiske luftrom | Kroatia presenterer sine prioriteringer | Livsgleden størst i Finland | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (13.11.2019)
 • EU/EØS-nytt - 7. november 2019

  Status i EU for endring av trygdeforordningen | KOFA ber EFTA-domstolen om tolkning av EØS-avtalens virkeområde | Desinformasjon og valginnblanding – nye EU-regler? | Hvilke energiprosjekter prioriterer EU? | EUs arbeid med en langsiktig industristrategi | Genredigering: Kommisjonen må avklare EU-reglene | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (07.11.2019)

2019 - Oktober

 • EU/EØS-nytt - 30. oktober 2019

  Diskrimineringsforslag diskuteres igjen i Rådet | Foreslår fortsatt EU-fiske etter snøkrabbe | Vestager ønsker bærekraftige samarbeidsavtaler i næringslivet | Oppholdstillatelser i EU og Norge i 2018 | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (30.10.2019)
 • EU/EØS-nytt - 24. oktober 2019

  Norges klimaavtale med EU inn i EØS-avtalen | Leyen-kommisjonens digitale agenda | Dispensasjoner fra forbud mot ulvejakt må reguleres strengt | EU-høring om miljøkriminalitetsdirektivet | Kroatia klar for å bli med i Schengen | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (24.10.2019)
 • EU/EØS-nytt - 10. oktober 2019

  EU-vurdering av sikkerhetsrisiko i 5G-nettet | EU diskuterer nytt EU-organ for hvitvasking | Klimamål for 2030 – innspill og diskusjoner | Mot enighet om økt kollektiv beskyttelse for forbrukere? | EU-utvidelse diskuteres i Rådet | Rådet støtter EUs tiltredelse til EMK | Danmark sikres en bedre stilling i Eurojust enn Norge | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (10.10.2019)
 • EU/EØS-nytt - 2. oktober 2019

  Islands EØS-utredning publisert | EU-domstolen om begrensning av underleverandører i byggebransjen | Økodesign-pakke med krav til reparasjon og resirkulering  | Google omgår nye opphavsrettsregler | Nord Stream, gassmarkedsdirektivet og investor-stat-tvisteløsning  | EU vurderer utlevering av passasjerdata fra tog og båt  | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  |
  (02.10.2019)

2019 - September

 • EU/EØS-nytt - 25. september 2019

  Energi- og miljøskatt høyt på agendaen i EU | Det indre marked etter 2019 | Mot løsning i ESA-saken om rapporteringsplikt? | Første plenumssesjon i Europaparlamentet | Ny regional sosial resultattavle | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (25.09.2019)