EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2019 - Januar

  • EU/EØS-nytt - 16. januar 2019

    EUs finanstilsyn – hvor mye økt myndighet? | Enighet om kabotasje – ikke om utstasjonering og hviletid | Generaladvokatens uttalelser i saker om «retten til å bli glemt»  | Ønsker retningslinjer om personvern i medisinsk forskning | Kritiserer manglende åpenhet i EU-arbeidet | EP lanserer Citizens’ App | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
    (16.01.2019)
  • EU/EØS-nytt - 9. januar 2019

    UK og Sveits enige om handelsavtale | Etiske retningslinjer for kunstig intelligens (AI) | Salg av alkoholholdige taxfreevarer bryter med EØS-avtalen | EU og Norge er enige om ny Eurodac-avtale | Sosialpolitikk og skatt: slutt på krav om enstemmighet? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
    (09.01.2019)