EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Viser 10 treff

2020 - Oktober

 • EU/EØS-nytt - 22. oktober 2020

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2021 | Vil renovere bygninger for å nå klimamålene | Statsstøtte og Covid-19: EU åpner for nye tiltak | Nytt forsøk på en videre regulering av lufttrafikken (SES II+) | Digital suverenitet: EU-deklarasjon om felles skytjenester
  (22.10.2020)
 • EU/EØS-nytt - 8. oktober 2020

  EU-domstolen: generell og vilkårlig datalagring er ulovlig | CO2-grensetilpasningsmekanisme – utfordringer og muligheter | Lovforslag om felleseuropeisk e-ID i 2021? | Nye rettigheter for togpassasjerer kritiseres | Obligatorisk opprinnelsesmerking – status i EU
  (08.10.2020)
 • EU/EØS-nytt - 2. oktober 2020

  EU vil regulere det digitale finans- og betalingsmarkedet | EU-domstolen om rett til akutt helsehjelp og forhåndsgodkjenning | Island gir ikke EU/EØS-retten forrang fremfor nasjonal rett | Hvor omfattende blir EUs helseprogram? | Et nytt europeisk politipartnerskap | EU planlegger nye regler for bærekraftig bedriftsstyring
  (02.10.2020)

2020 - September

 • EU/EØS-nytt - 23. september 2020

  EUs handlingsplan for å sikre tilgang til kritiske råvarer | Unionsborgerdirektivet: norsk tolkningspraksis og ny sak for EFTA-domstolen | EUs datastrategi: forslag om helsedata i 2021? | Ren energipakke: kritikk av norsk høringsprosess | Parlamentarikere presser på for en reform av energicharteret
  (23.09.2020)

2020 - Juni

 • EU/EØS-nytt - 11. juni 2020

  Sveriges riksdag med nye rutiner for EU-arbeidet | Minstelønn: direktiv eller ikke-bindende anbefalinger? | EFTA kommenterer AI og datastrategi | Plattformregulering og desinformasjon | EU-domstolen om effektiv rettsbeskyttelse i miljøsaker | Tysklands EU-prioriteringer kommende halvår | Dansk innlegg i sak i EFTA-domstolen om proformaekteskap
  (11.06.2020)

2020 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 29. mai 2020

  Big Tech setter standarden for EUs sporingsapper | Fjerde energimarkedspakke: ACER, ESA og Grunnloven | Kommisjonens reviderte arbeidsprogram for 2020 | «From farm to fork»: en bærekraftig matvarekjede | Strategi for biologisk mangfold og EUs kommende skogstrategi
  (29.05.2020)
 • EU/EØS-nytt - 20. mai 2020

  Hvitvasking – nytt EU-byrå eller styrking av EBA? | Utbytte og bonus ikke tillatt etter nye statsstøtteregler | Medisinmangel – viktig tema i ny legemiddelstrategi | Mot utfasing av kvikksølv i lysrør? | Parlamentarisk EU-kontroll: Folketinget kritiserer regjeringen
  (20.05.2020)
 • EU/EØS-nytt - 11. mai 2020

  Jernbanepakken: Kommisjonen forlenger gjennomføringsfrist | Norske tunneler ikke i tråd med EØS-avtalens krav | EU på vei mot mer plattformregulering? | Dansk diskusjon om EU-anbud på forsvarsskip | Europakommisjonens grønne energiprioriteringer
  (11.05.2020)

2020 - April

 • EU/EØS-nytt - 30. april 2020

  (30.04.2020)
 • EU/EØS-nytt - 29. april 2020

  Norsk grensekontroll kan videreføres etter 15. mai * | Digital Services Act: EP-innspill om nytt EU-byrå | ESA ber Norge endre regler om studiestøtte | Vil EP skjerpe målene i EUs klimalov? | Bør Sverige med i bankunionen? | Asylvedtak i EU og Norge i 2019
  (29.04.2020)