Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.
Les om høringer.

Finn høring etter

April

Høringer
Dato Sak Frist Status
26.04.2017 kl. 11.00

Reindrift - Lang tradisjon - unike muligheter

Næringskomiteen
24.04.2017 kl. 12.00
Søk om å delta i høring
Planlagt
25.04.2017 kl. 10.15

Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortinget i Nedre Vollgt. 20 N-202
20.04.2017 kl. 23.59 Program - Nett-TV
25.04.2017 kl. 10.20
26.04.2017 kl. 09.00

Nasjonal transportplan 2018-2029

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
19.04.2017 kl. 23.59 Program - Nett-TV
Program - Nett-TV
25.04.2017 kl. 14.00

Representantforslag om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi

Justiskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
20.04.2017 kl. 23.59 Program - Nett-TV
25.04.2017 kl. 14.30

Representantforslag om offentleg tryggleik og ansvarleg hundehald

Justiskomiteen
23.04.2017 kl. 23.59
Søk om å delta i høring
Planlagt
24.04.2017 kl. 09.30

Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
18.04.2017 kl. 12.00 Program - Nett-TV
24.04.2017 kl. 10.00

Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
19.04.2017 kl. 23.59 Program - Nett-TV
24.04.2017 kl. 10.50

Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
19.04.2017 kl. 23.59 Program - Nett-TV
19.04.2017 kl. 11.00

Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
18.04.2017 kl. 10.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
18.04.2017 kl. 09.00

Representantforslag om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
05.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
18.04.2017 kl. 10.00

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
03.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
18.04.2017 kl. 10.25

Representantforslag om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
03.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
06.04.2017 kl. 13.30

Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
03.04.2017 kl. 15.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
04.04.2017 kl. 11.00

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
30.03.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
04.04.2017 kl. 13.35

Pliktsystemet for torsketrålere

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
30.03.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv