Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.
Les om høringer.

Finn høring etter

Mai

Høringer
Dato Sak Frist Status
29.05.2017 kl. 09.00

Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Planlagt
24.05.2017 kl. 11.30

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)

Næringskomiteen
22.05.2017 kl. 23.59
Søk om å delta i høring
Planlagt
22.05.2017 kl. 13.30

Representantforslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortinget i Nedre Vollgt. 20 N-202
16.05.2017 kl. 23.59 Program - Videoarkiv
22.05.2017 kl. 12.30

Kommuneproposisjonen 2018

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
15.05.2017 kl. 23.59 Program - Videoarkiv
22.05.2017 kl. 10.15

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
12.05.2017 kl. 18.00 Program - Videoarkiv
16.05.2017 kl. 11.30

Representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
08.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
16.05.2017

Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)

Energi- og miljøkomiteen
10.05.2017 kl. 15.00 Høringen er avlyst
15.05.2017 kl. 13.30

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Energi- og miljøkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
10.05.2017 kl. 15.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
15.05.2017 kl. 12.15

Finansmarkedsmeldingen 2016-2017

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
08.05.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
15.05.2017 kl. 09.30

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortinget i Nedre Vollgt. 20 N-202
09.05.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
15.05.2017 kl. 09.00

Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
08.05.2017 kl. 16.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
12.05.2017 kl. 09.00

Perspektivmeldingen 2017

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
Avholdt
Program - Videoarkiv
11.05.2017 kl. 12.15

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
09.05.2017 kl. 10.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.05.2017 kl. 14.10

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
03.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.05.2017 kl. 11.30

Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Justiskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
04.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.05.2017 kl. 10.15

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
03.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.05.2017 kl. 10.15

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
03.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.05.2017 kl. 13.15

Verksemda til Avinor AS

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortinget i Nedre Vollgt. 20 N-202
02.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
04.05.2017 kl. 13.00

Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
06.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
04.05.2017 kl. 11.30

Humaniora i Norge

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
20.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv