Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.
Les om høringer.

Finn høring etter

Februar

Høringer
Dato Sak Frist Status
24.02.2017 kl. 09.00

Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
Program - Nett-TV
23.02.2017 kl. 10.15

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
14.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
23.02.2017 kl. 14.00

Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016

Energi- og miljøkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
21.02.2017 kl. 14.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
21.02.2017 kl. 13.30

Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet

Justiskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
15.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
21.02.2017 kl. 14.00

Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
10.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
17.02.2017 kl. 10.30

Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
10.02.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
15.02.2017 kl. 09.15

Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
09.02.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
14.02.2017 kl. 10.15

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
07.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
13.02.2017 kl. 12.00

Representantforslag om reform av utviklingspolitikken

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
06.02.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.02.2017 kl. 10.15

Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
02.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.02.2017 kl. 10.15

Representantforslag om å lukke gjeldsfeller

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
31.01.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.02.2017 kl. 10.15

Eit moderne og framtidsretta NRK - Finansiering og innhaldsplikter

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
01.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.02.2017 kl. 11.10

Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
01.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv