Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Om fullmaktskomiteen

Fullmaktskomiteen kontrollerer om stortingsrepresentantene er valgt på korrekt måte.

I siste samling i en stortingsperiode velger Stortinget, etter innstilling fra valgkomiteen, en forberedende fullmaktskomité. Komiteen skal foreta en midlertidig prøving av fullmaktene for representanter og vararepresentanter i det nye stortinget – altså kontrollere at valget har gått riktig for seg, og at alle representantene har rett til å møte på Stortinget.

Den forberedende fullmaktskomiteen gjennomgår detaljerte rapporter om valget fra alle valgdistrikt og fra Riksvalgstyret. Komiteen redegjør for eventuelle klager og feil som kan ha noe å si for utfallet av valget. Komiteen har på vegne av Stortinget fullmakt til å skaffe frem alle opplysninger som den finner nødvendig i denne sammenheng.

Før det nye stortinget trer sammen, leverer den forberedende komiteen en foreløpig innstilling om alle valg- og fullmaktsspørsmål som kan få innvirkning på sammensetningen av det nye stortinget. Dagen før det nye stortinget trer sammen, slutter den forberedende komiteen å fungere. Den foreløpige innstillingen med alle bilag skal legges frem for fullmaktskomiteen i det nye stortinget straks den trer sammen.

Den endelige fullmaktskomiteen

Den endelige fullmaktskomiteen velges umiddelbart etter at Stortinget åpner høsten etter valget. Partigruppene er forholdsmessig representert i komiteen, og det er de politiske partiene selv som foreslår aktuelle representanter.

Når et nyvalgt storting trer sammen, har den første representanten fra hvert fylke med seg en fullmakt fra valgstyret i sitt fylke. Fullmakten sier hvilke representanter som har mandat til å møte i Stortinget. Fullmaktskomiteen gjennomgår fullmaktene og behandler innstillingen fra den forberedende fullmaktskomiteen.

Dersom fullmaktskomiteen oppdager omfattende feil eller regelbrudd, kan det bli nødvendig med omvalg (for eksempel i Buskerud og Troms i 1981).

Inntil fullmaktene er godkjent, har Stortingets medlemmer midlertidig sete og stemme. Etter at innstillingen fra fullmaktskomiteen er ferdigbehandlet, velger Stortinget presidenter og sekretærer.

Det nye stortinget godkjenner altså seg selv, men det skjer etter forarbeid av representanter fra det forrige stortinget.

Oversikt over medlemmer i fullmaktskomiteen.

Sist oppdatert: 26.09.2022 15:14
: