Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Avgrens utvalget


Stortinget (264)

 • Innst. 263 S (2023-2024)

  Dokument 8:92 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om et lærebokløft og mindre og bedre regulert skjermbruk i skolen

 • Innst. 262 S (2023-2024)

  Dokument 8:91 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad og Sylvi Listhaug om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket for å bidra til et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse

 • Innst. 261 S (2023-2024)

  Dokument 8:85 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Une Bastholm om en rask omstilling av en oppdrettsnæring i krise

 • Innst. 260 S (2023-2024)

  Dokument 8:84 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om forbud mot hawala-virksomhet

 • Innst. 259 S (2023-2024)

  Prop. 36 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024–2028) Trygghet for alle

 • Innst. 258 S (2023-2024)

  Meld. St. 11 (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket

 • Innst. 257 S (2023-2024)

  Dokument 8:89 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om utbedring av Veibustkrysset på E39

 • Innst. 256 S (2023-2024)

  Dokument 8:88 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Liv Kari Eskeland og Erlend Larsen om revisjon av Norges dronestrategi

 • Innst. 255 S (2023-2024)

  Meld. St. 8 (2023–2024)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Nansen-programmet for Ukraina

 • Innst. 254 S (2023-2024)

  Dokument 8:64 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Sylvi Listhaug, Terje Halleland, Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Marius Arion Nilsen, Morten Wold og Erlend Wiborg om ytterligere tiltak for å bekjempe vold og trusler i norsk skole

 • Innst. 253 L (2023-2024)

  Prop. 40 L (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i helse- og omsorgstjenesteloven (overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat)

 • Innst. 252 S (2023-2024)

  Dokument 8:57 S (2023–2024)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Erna Solberg, Ove Trellevik, Anna Molberg, Sveinung Stensland, Anne Kristine Linnestad og Mathilde Tybring-Gjedde om tiltak for å forberede Norge på en mulig flyktningkrise

 • Innst. 251 S (2023-2024)

  Dokument 8:56 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Erlend Wiborg om opprettelse av asylmottak i tredjeland

 • Innst. 250 L (2023-2024)

  Prop. 32 L (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (utvisning på grunn av omgåelsesekteskap)

 • Innst. 249 S (2023-2024)

  Prop. 44 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E134 Røldal–Seljestad i Vestland og kostnadsramme for E6 Megården–Sommerset i Nordland

 • Innst. 248 S (2023-2024)

  Prop. 38 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk som del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning (videreutvikling av Schengen-regelverket) og inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler for ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk, som en del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning, for perioden 2021–2027

 • Innst. 247 S (2023-2024)

  Dokument 8:71 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård om en rausere pleiepengeordning

 • Innst. 246 S (2023-2024)

  Dokument 8:72 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Dagfinn Henrik Olsen, Bård Hoksrud, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve om å sikre krigsseilerne en verdig alderdom

 • Innst. 245 S (2023-2024)

  Dokument 8:73 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Dagfinn Henrik Olsen, Tor André Johnsen og Himanshu Gulati om å oppheve forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

 • Innst. 244 S (2023-2024)

  Dokument 13 (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2023

 • Innst. 242 S (2023-2024)

  Dokument 17 (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd 2023

 • Innst. 241 S (2023-2024)

  Dokument 8:78 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om bynasjonalparker

 • Innst. 240 S (2023-2024)

  Dokument 8:79 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om endringer i jernbanereformen

 • Innst. 239 S (2023-2024)

  Meld. St. 4 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2022–2023

 • Innst. 238 L (2023-2024)

  Prop. 50 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat og NHO Luftfart/CHC Helikopter Service AS vedrørende opprettelse av tariffavtale for piloter i CHC Helikopter Service AS

 • Innst. 237 L (2023-2024)

  Prop. 43 L (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning)

 • Innst. 236 L (2023-2024)

  Prop. 41 L (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i foretakslovgivningen mv. (utlevering av fødsels- og d-nummer, registrering av enkeltpersonforetak, krav til foretaksnavn, retningslinjer for godtgjørelse mv.)

 • Innst. 235 S (2023-2024)

  Dokument 8:67 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold og Himanshu Gulati om ny vurdering av nivået på alternativkostnad for prioriteringsbeslutninger med hensyn til helse- og omsorgstjenester og om å prisjustere dagens alternativkostnad

 • Innst. 234 S (2023-2024)

  Dokument 8:66 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold og Bård Hoksrud om å styrke logopeddekningen

 • Innst. 233 S (2023-2024)

  Meld. St. 6 (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil

 • Innst. 232 L (2023-2024)

  Prop. 37 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (styrket insentiv til å jobbe lenger)

 • Innst. 231 L (2023-2024)

  Prop. 35 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny avtalefestet pensjon)

 • Innst. 230 L (2023-2024)

  Prop. 46 L (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge

 • Innst. 229 S (2023-2024)

  Dokument 8:63 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo og Ingvild Wetrhus Thorsvik om vern av naturskog og gammelskog

 • Innst. 228 S (2023-2024)

  Dokument 8:46 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland, Nikolai Astrup, Anne Kristine Linnestad, Margret Hagerup, Sveinung Stensland og Svein Harberg om Norges neste steg for kunstig intelligens

 • Innst. 227 S (2023-2024)

  Dokument 8:35 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Kristine Linnestad, Mudassar Kapur, Mari Holm Lønseth og Liv Kari Eskeland om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

 • Innst. 226 S (2023-2024)

  Dokument 8:30 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Grunde Almeland om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge

 • Innst. 225 S (2023-2024)

  Dokument 8:22 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Erlend Wiborg om lovhjemmel til å hindre etablering og drift av integreringshemmende virksomhet

 • Innst. 224 S (2023-2024)

  Dokument 8:83 S (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Ingrid Fiskaa, Marian Hussein og Kirsti Bergstø om mulighet for utestengelse av Israel fra Eurovision Song Contest

 • Innst. 223 S (2023-2024)

  Dokument 8:69 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Dagfinn Henrik Olsen og Himanshu Gulati om å oppheve godkjenning av endret veinormal

 • Innst. 222 S (2023-2024)

  Dokument 8:68 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om fritak for skatt på egenprodusert strøm til eget forbruk

 • Innst. 221 S (2023-2024)

  Dokument 8:59 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å forlenge permitteringsperioden og holde byggeaktiviteten oppe for å beholde fagarbeidere i byggenæringen

 • Innst. 220 S (2023-2024)

  Meld. St. 5 (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om En motstandsdyktig helseberedskap – Fra pandemi til krig i Europa

 • Innst. 219 S (2023-2024)

  Dokument 8:55 S (2023–2024)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Marian Hussein om forutsigbarhet for frivilligheten

 • Innst. 218 S (2023-2024)

  Dokument 8:31 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om en ny handlingsplan mot antisemittisme

 • Innst. 216 S (2023-2024)

  Dokument 8:60 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Kathy Lie om å styrke rettssikkerheten til barn i konflikt med loven

 • Innst. 215 S (2023-2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv.

 • Innst. 214 S (2023-2024)

  Dokument 8:58 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om å stenge ned oljefeltene Brage, Statfjord, Ula og Draugen

 • Innst. 213 S (2023-2024)

  Dokument 8:54 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om å stoppe veksten av private helseforsikringer og unngå amerikanisering av helsevesenet

 • Innst. 212 L (2023-2024)

  Prop. 6 L (2023–2024)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringer i pengespilloven mv. (DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge)

 • Innst. 211 S (2023-2024)

  Dokument 8:11 S (2023–2024) unntatt pkt. 1 og 2

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om mer åpenhet i offentlige organer

 • Innst. 209 S (2023-2024)

  Dokument 8:62 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om en uavhengig og helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan

 • Innst. 208 S (2023-2024)

  Dokument 3:2 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2022

 • Innst. 207 S (2023-2024)

  Dokument 8:1 S (2023–2024), punktene 1–6

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet

 • Innst. 206 S (2023-2024)

  Dokument 8:4 S (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Seher Aydar om å bevare søndagen som en annerledesdag

 • Innst. 205 S (2023-2024)

  Dokument 8:34 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Lars Haltbrekken om å redusere søppeleksporten

 • Innst. 204 L (2023-2024)

  Prop. 13 L (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (utdelinger fra finansforetak mv.)

 • Innst. 203 S (2023-2024)

  Dokument 8:37 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Marie Sneve Martinussen og Geir Jørgensen om en rettferdig og planmessig omstilling til lavutslippssamfunnet

 • Innst. 202 S (2023-2024)

  Dokument 8:39 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kathy Lie, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om ein tiltakspakke for einslege mindreårige asylsøkjarar

 • Innst. 201 L (2023-2024)

  Prop. 39 L (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportloven (sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje)

 • Innst. 200 S (2023-2024)

  Dokument 3:8 (2023–2024)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

 • Innst. 199 S (2023-2024)

  Dokument 3:6 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av utnyttelse av IT-systemer på sykehus

 • Innst. 198 S (2023-2024)

  Dokument 3:7 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i politiet

 • Innst. 197 S (2023-2024)

  Dokument 8:41 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Birgit Oline Kjerstad om trygge boliger for alle

 • Innst. 196 S (2023-2024)

  Dokument 8:44 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Alf Erik Bergstøl Andersen om å ikke ha bedre ytelser for flyktninger i Norge enn i Danmark og Sverige

 • Innst. 195 S (2023-2024)

  Dokument 8:51 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Kirsti Bergstø om bedring av arbeidsvilkår i luftfarten

 • Innst. 194 S (2023-2024)

  Dokument 8:53 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om en norsk antikorrupsjonsetat

 • Innst. 193 L (2023-2024)

  Prop. 33 L (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven (styrking av forsyningssikkerheten)

 • Innst. 192 S (2023-2024)

  Dokument 8:61 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland, Abid Raja, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Freddy André Øvstegård, Grete Wold og Kathy Lie om å styrke tolketjenesten

 • Innst. 191 S (2023-2024)

  Dokument 8:247 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om en verifiserbar aldersgrense for sosiale medier og regulering av innhold og reklame rettet mot barn

 • Innst. 190 L (2023-2024)

  Prop. 31 L (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i lovgivningen som følge av nye navn på Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet

 • Innst. 189 S (2023-2024)

  Dokument 8:49 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold og Freddy André Øvstegård om reell tilgang på høyere utdanning for studenter med funksjonshindring

 • Innst. 188 S (2023-2024)

  Dokument 8:45 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å innføre sorgpermisjon for foreldre som har mistet barn

 • Innst. 187 S (2023-2024)

  Dokument 8:42 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Jan Tore Sanner, Tage Pettersen, Mari Holm Lønseth, Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot og Anne Kristine Linnestad om økt åpenhet, mer brukerinvolvering og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår i de offentlig finansierte velferdstjenestene

 • Innst. 186 S (2023-2024)

  Dokument 8:38 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski om at ny sykehusstruktur i Helse Nord vedtas av Stortinget

 • Innst. 185 S (2023-2024)

  Dokument 8:25 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om å innføre mobilforbud i skolen

 • Innst. 184 S (2023-2024)

  Dokument 8:23 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Naomi Wessel om styrking av bemanningsnormen i barnehagene

 • Innst. 183 S (2023-2024)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

 • Innst. 182 S (2023-2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2020

 • Innst. 181 S (2023-2024)

  Dokument 8:48 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om anerkjennelse av Den islamske statens angrep på jesidiene som et folkemord og norsk støtte til rehabilitering av de overlevende ofrene

 • Innst. 180 S (2023-2024)

  Dokument 8:33 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Alfred Jens Bjørlo om mer fleksible og fremtidsrettede arbeidstidsordninger

 • Innst. 179 S (2023-2024)

  Dokument 3:5 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Enovas bidrag til teknologi- og markedsutvikling av lav- og nullutslippsløsninger

 • Innst. 178 S (2023-2024)

  Prop. 7 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjennelse av protokoll av 17. juni 2022 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om fiskerisubsidier)

 • Innst. 177 S (2023-2024)

  Dokument 3:1 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

 • Innst. 176 S (2023-2024)

  Dokument 1 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2022

 • Innst. 174 S (2023-2024)

  Dokument 8:18 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Kari-Anne Jønnes, Margret Hagerup og Tone Wilhelmsen Trøen om fornyelse av karriereveiledningen i skolen – BERIKTIGET

 • Innst. 175 S (2023-2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2023

 • Innst. 173 S (2023-2024)

  Dokument 3:4 (2023–2024)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

 • Innst. 172 S (2023-2024)

  Dokument 3:3 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet samt kryptovaluta

 • Innst. 171 S (2023-2024)

  Dokument 8:32 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anna Molberg, Kari-Anne Jønnes, Mahmoud Farahmand, Olve Grotle og Trond Helleland om å sikre bedre betingelser for næringsliv i statsallmenningene

 • Innst. 170 S (2023-2024)

  Dokument 8:36 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om tiltak for å bedre helsen til oppdrettsfisk

 • Innst. 169 L (2023-2024)

  Prop. 126 L (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

 • Innst. 168 S (2023-2024)

  Dokument 8:47 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Ingrid Fiskaa og Stine Westrum om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Palestina

 • Innst. 167 S (2023-2024)

  Dokument 8:9 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson og Tobias Drevland Lund om en redningspakke for norske bankkunder

 • Innst. 166 S (2023-2024)

  Dokument 8:28 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Andreas Sjalg Unneland og Mona Fagerås om å sikre beredskap og driftsstabilitet på norsk jernbane

 • Innst. 165 S (2023-2024)

  Dokument 8:8 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Geir Jørgensen, Hege Bae Nyholt og Seher Aydar om å stanse vindkraftutbygging i reinbeiteområder frem til menneskerettighetsbruddet på Fosen er reparert

 • Innst. 164 S (2023-2024)

  Dokument 8:10 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rasmus Hansson om å måle og redusere klimagassutslipp fra forbruk

 • Innst. 163 S (2023-2024)

  Dokument 8:3 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Mímir Kristjánsson om tiltak mot strømpriskrisen

 • Innst. 162 S (2023-2024)

  Meld. St. 25 (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

 • Innst. 161 S (2023-2024)

  Meld. St. 26 (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn

 • Innst. 160 S (2023-2024)

  Prop. 29 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven) – S-delen

 • Innst. 159 L (2023-2024)

  Prop. 29 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven)

 • Innst. 158 S (2023-2024)

  Prop. 25 S (2023-2024) kap. 2440 og 5440 og Prop. 26 S (2023-2024) unntatt kap. 1812 og 4812

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet

 • Innst. 157 S (2023-2024)

  Prop. 21 S (2023–2024) unntatt kap. 1429

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet

 • Innst. 156 S (2023-2024)

  Dokument 8:6 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski om å regulere banknæringen til forbrukernes beste

 • Innst. 155 S (2023-2024)

  Dokument 8:21 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om å stanse elektrifisering av Melkøya

 • Innst. 154 S (2023-2024)

  Dokument 8:24 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Morten Wold og Erlend Wiborg om effektivisering av bilstøtteordningen i Nav

 • Innst. 153 S (2023-2024)

  Dokument 8:201 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Hege Bae Nyholt og Tobias Drevland Lund om en opptrappingsplan for barnetrygden

 • Innst. 152 S (2023-2024)

  Dokument 8:232 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Marian Hussein om demokratisk kunstig intelligens

 • Innst. 151 S (2023-2024)

  Dokument 8:273 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland, Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Ingvild Wetrhus Thorsvik om kunnskap om og veiledning i bruk av kunstig intelligens

 • Innst. 150 S (2023-2024)

  Prop. 30 S (2023–2024) og Prop. 34 S (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2023 med tillegg (Nasjonal sikkerhetsmyndighet og ny saldering)

 • Innst. 149 L (2023-2024)

  Prop. 137 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.)

 • Innst. 148 S (2023-2024)

  Dokument 8:26 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Bjørnar Moxnes og Naomi Wessel om ivaretakelse av veteraner

 • Innst. 147 S (2023-2024)

  Dokument 8:29 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Marian Hussein, Andreas Sjalg Unneland og Kirsti Bergstø om norsk støtte til etterforsking av krigsbrotsverk på Gaza, Vestbreidda og i Israel

 • Innst. 146 S (2023-2024)

  Prop. 16 S (2023–2024)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet

 • Innst. 145 S (2023-2024)

  Prop. 23 S (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Innst. 144 S (2023-2024)

  Prop. 18 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet

 • Innst. 143 S (2023-2024)

  Prop. 19 S (2023–2024) unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490 samt romertall IV

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

 • Innst. 142 S (2023-2024)

  Prop. 27 S (2023–2024), Prop. 22 S (2023–2024) kap. 541 og 542 og Prop. 25 S (2023–2024) kap. 916 og romertall III til kap. 916

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet

 • Innst. 141 S (2023-2024)

  Prop. 21 S (2023–2024) kap. 1429

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet, kap. 1429 Riksantikvaren

 • Innst. 140 S (2023-2024)

  Dokument 8:1 S (2023–2024), punkt 7

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet

 • Innst. 139 S (2023-2024)

  Prop. 15 S (2023–2024) unntatt kap. 670, 671, 672, 3671 og 3672, Prop. 22 S (2023–2024) kap. 505, 3505, 3506, 3507 og 5607, Prop. 25 S (2023–2024) kap. 2540, og Prop. 26 S (2023–2024) kap. 1812 og 4812

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet kap. 352, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementet – BERIKTIGET

 • Innst. 138 S (2023-2024)

  Dokument 8:40 S (2023–2024) og Dokument 8:50 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Kirsti Bergstø, Marian Hussein og Torgeir Knag Fylkesnes om ei sanksjonspakke mot Israels folkerettsstridige krig mot Gaza og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stine Westrum, Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Hege Bae Nyholt om straffetiltak mot Israels folkerettsbrudd og menneskerettighetsbrudd på Gaza

 • Innst. 137 S (2023-2024)

  Prop. 20 S (2023–2024), Prop. 24 S (2023–2024) kap. 1137, Prop. 25 S (2023–2024) kap. 920, 923, 926, 3923 og 3926

  Innstilling frå utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

 • Innst. 136 S (2023-2024)

  Prop. 28 S (2023–2024) og Prop. 19 S (2023–2024) kap. 480 post 50

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Utanriksdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 480 post 50

 • Innst. 135 S (2023-2024)

  Dokument 8:19 S (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Ludvig Thorheim, Mathilde Tybring-Gjedde, Ove Trellevik, Liv Kari Eskeland, Aleksander Stokkebø, Erlend Svardal Bøe og Nikolai Astrup om en mer ambisiøs havvindpolitikk

 • Innst. 134 S (2023-2024)

  Dokument 8:2 S (2023–2024) og Dokument 8:11 S (2023–2024) punkt 1 og 2

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om regler for mer innsyn, åpenhet og tillit og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om mer åpenhet i offentlige organer

 • Innst. 133 S (2023-2024)

  Prop. 17 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Forsvarsdepartementet

 • Innst. 132 S (2023-2024)

  Dokument 8:27 S (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Erlend Wiborg om stans i mottak av kvoteflyktninger så lenge krigen i Ukraina vedvarer

 • Innst. 130 L (2023-2024)

  Prop. 9 L (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2024)

 • Innst. 129 L (2023-2024)

  Prop. 14 L (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skattereglene for barnepensjon mv.

 • Innst. 128 S (2023-2024)

  Prop. 19 S (2023–2024) kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

 • Innst. 127 S (2023-2024)

  Prop. 15 S (2023–2024), kap. 670, 671, 672, 3671 og 3672

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet – BERIKTIGET 2

 • Innst. 126 S (2023-2024)

  Prop. 22 S (2023–2024) unntatt kap. 505, 541, 542, 3505, 3506, 3507 og 5607

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Innst. 123 S (2023-2024)

  Prop. 25 S (2023 –2024), unntatt kap. 916, romertall III kap. 916, 920, 923, 926, 3923, 3926, 2440, 5440 og 2540

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet – BERIKTIGET

 • Innst. 122 S (2023-2024)

  Prop. 24 S (2023–2024), unntatt kap. 1137

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet

 • Innst. 121 L (2023-2024)

  Prop. 12 L (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser (hjemmel for registreringsplikt for statssekretærer og politiske rådgivere)

 • Innst. 120 S (2023-2024)

  Dokument 8:17 S (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Freddy André Øvstegård og Cato Brunvand Ellingsen om å endre begrepsbruk i norsk lovverk i tråd med CRPD

 • Innst. 119 S (2023-2024)

  Prop. 131 LS (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv (EU) 2022/2381 i EØS-avtalen

 • Innst. 118 L (2023-2024)

  Prop. 131 LS (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret)

 • Innst. 116 S (2023-2024)

  Dokument 8:43 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg om humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen og tilby dem helsehjelp

 • Innst. 115 S (2023-2024)

  Dokument 8:260 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe, Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot, Anne Kristine Linnestad og Tage Pettersen om å skape et mer demensvennlig samfunn

 • Innst. 114 S (2023-2024)

  Dokument 8:262 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Sylvi Listhaug, Morten Wold, Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen og Silje Hjemdal om å tilby MS-pasienter stamcellebehandling på norske sykehus

 • Innst. 113 L (2023-2024)

  Prop. 11 L (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning)

 • Innst. 112 S (2023-2024)

  Meld. St. 24 (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Fellesskap og meistring – Bu trygt heime

 • Innst. 111 L (2023-2024)

  Prop. 127 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)

 • Innst. 110 S (2023-2024)

  Meld. St. 27 (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida

 • Innst. 109 S (2023-2024)

  Dokument 8:239 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Roy Steffensen, Silje Hjemdal og Helge André Njåstad om en bedre politikk for anskaffelse, bytte og eie av bolig

 • Innst. 108 S (2023-2024)

  Meld. St. 23 (2022–2023)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033)

 • Innst. 107 S (2023-2024)

  Dokument 8:269 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å rive færre og gjenbruke flere bygninger for en mer miljø- og klimavennlig byggenæring

 • Innst. 106 S (2023-2024)

  Dokument 8:263 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Erna Solberg, Anne Kristine Linnestad, Mari Holm Lønseth og Liv Kari Eskeland om et boligmarked med muligheter for alle

 • Innst. 105 L (2023-2024)

  Prop. 132 L (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

 • Innst. 104 S (2023-2024)

  Meld. St. 28 (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Gode bysamfunn med små skilnader

 • Innst. 103 S (2023-2024)

  Dokument 8:14 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Bengt Rune Strifeldt og Christian Tybring-Gjedde om adgang til å tilbakekalle retten til å seile under norsk flagg, av hensyn til nasjonale interesser

 • Innst. 102 S (2023-2024)

  Prop. 4 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 77/2023 av 28. april 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer mv. (gjødselforordningen)

 • Innst. 101 S (2023-2024)

  Prop. 5 LS (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til inngåelse av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

 • Innst. 100 L (2023-2024)

  Prop. 5 LS (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia)

 • Innst. 99 S (2023-2024)

  Prop. 8 S (2023–2024)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet (tilleggsløyving til det statlege barnevernet)

 • Innst. 98 S (2023-2024)

  Dokument 8:20 S (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rauand Ismail om å opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk

 • Innst. 97 S (2023-2024)

  Dokument 3:14 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma

 • Innst. 96 S (2023-2024)

  Dokument 8:134 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Kristoffer Robin Haug om endring av straffeloven § 185, «rasismeparagrafen», og et tryggere offentlig ytringsrom

 • Innst. 95 S (2023-2024)

  Dokument 8:226 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Abid Raja om å bedre psykisk helsetilbud for innsatte i fengsel

 • Innst. 94 S (2023-2024)

  Dokument 3:11 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

 • Innst. 93 S (2023-2024)

  Dokument 8:246 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Erna Solberg, Sveinung Stensland og Mudassar Kapur om bedre forebygging av og mer kunnskap om voldelig ekstremisme og radikalisering

 • Innst. 92 S (2023-2024)

  Dokument 3:13 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Norsk bistand til Syria-krisa 2016–2021

 • Innst. 91 L (2023-2024)

  Prop. 124 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

 • Innst. 90 S (2023-2024)

  Dokument 8:258 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot, Ingunn Foss og Jan Tore Sanner om styrket kamp mot negativ sosial kontroll

 • Innst. 89 L (2023-2024)

  Prop. 128 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud)

 • Innst. 88 S (2023-2024)

  Prop. 140 LS (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/621

 • Innst. 87 L (2023-2024)

  Prop. 140 LS (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last)

 • Innst. 86 L (2023-2024)

  Prop. 139 L (2022–2023), Dokument 8:7 S (2023–2024) og Dokument 8:13 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll) og to representantforslag om gjeng- og organisert kriminalitet. – BERIKTIGET

 • Innst. 85 S (2023-2024)

  Dokument 8:12 S (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Himanshu Gulati om å avvise avgift på bompengebrikke

 • Innst. 84 S (2023-2024)

  Prop. 3 LS (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/957 (om endring av MRV-forordningen) og direktiv (EU) 2023/959 (om endringer i klimakvotedirektivet og beslutning om markedsstabilitetsreserven) m.m.

 • Innst. 83 L (2023-2024)

  Prop. 3 LS (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.)

 • Innst. 82 L (2023-2024)

  Prop. 10 L (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (justering av terskelverdi)

 • Innst. 81 S (2023-2024)

  Dokument 8:5 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige

 • Innst. 80 L (2023-2024)

  Prop. 138 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring)

 • Innst. 79 S (2023-2024)

  Prop. 109 LS (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 21/2023 og 22/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/1148 og forordningene (EU) 2018/151 og (EU) 2019/881

 • Innst. 78 L (2023-2024)

  Prop. 109 LS (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven)

 • Innst. 77 S (2023-2024)

  Dokument 8:245 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rasmus Hansson om hvordan man skal få fart på den grønne omstillingen i Norge

 • Innst. 76 S (2023-2024)

  Dokument 3:12 (2022–2023)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonen si undersøking Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

 • Innst. 75 S (2023-2024)

  Dokument 8:249 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Marie Sneve Martinussen om å sikre anstendig sosialhjelp til alle som trenger det

 • Innst. 74 S (2023-2024)

  Dokument 8:236 S (2022–2023) og Dokument 8:250 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om Fensfeltet og naturvennlig, sirkulær gruvedrift og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å sikre nasjonal kontroll over mineralressursene på Fensfeltet – BERIKTIGET

 • Innst. 73 S (2023-2024)

  Dokument 8:251 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Bjørnar Moxnes om å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven

 • Innst. 72 S (2023-2024)

  Dokument 8:252 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om alltid å utrede alternativer til luftledning ved utbygging av sentralnettet

 • Innst. 71 S (2023-2024)

  Dokument 8:257 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen og Frank Edvard Sve om skjerpede reaksjoner mot villmannskjøring

 • Innst. 70 S (2023-2024)

  Dokument 8:259 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingrid Fiskaa, Kirsti Bergstø og Freddy André Øvstegård om å forsterke innleieregelverket

 • Innst. 69 S (2023-2024)

  Dokument 8:255 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Alfred Jens Bjørlo, Abid Raja og Guri Melby om tryggere fylkesveier og økt nedbetalingstid for bompenger i distriktene

 • Innst. 68 S (2023-2024)

  Dokument 8:234 S (2022–2023) og Dokument 8:274 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad, Terje Halleland, Marius Arion Nilsen, Roy Steffensen, Bård Hoksrud og Silje Hjemdal om en ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Sveinung Rotevatn om å gjøre Norge til verdens beste nærings-, gründer- og nyskapingsnasjon

 • Innst. 67 S (2023-2024)

  Dokument 8:272 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om en effektiv og trygg hverdag for myke trafikanter

 • Innst. 66 S (2023-2024)

  Dokument 8:271 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Grunde Almeland, Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Ingvild Wetrhus Thorsvik om tiltak for å reetablere livskraftige fiskebestander i Oslofjorden

 • Innst. 65 S (2023-2024)

  Dokument 8:270 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og André N. Skjelstad om obligatorisk ID-merking av katter

 • Innst. 64 S (2023-2024)

  Dokument 8:268 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Marie Sneve Martinussen om eierskapsbegrensninger i dagligvarebransjen

 • Innst. 63 S (2023-2024)

  Dokument 8:267 S (2022–2023)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om å avvikle E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast)

 • Innst. 62 S (2023-2024)

  Dokument 8:264 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet

 • Innst. 61 S (2023-2024)

  Dokument 8:261 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Sveinung Rotevatn om etablering av et sosialt investeringsfond

 • Innst. 60 L (2023-2024)

  Prop. 130 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår)

 • Innst. 59 L (2023-2024)

  Prop. 129 L (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i sjøloven og skipssikkerhetsloven (elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip)

 • Innst. 58 L (2023-2024)

  Prop. 135 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.)

 • Innst. 57 S (2023-2024)

  Prop. 136 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner og forordningene (EU) 2018/32, (EU) 2018/33 og (EU) 2018/34

 • Innst. 56 S (2023-2024)

  Dokument 8:230 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie og Cato Brunvand Ellingsen om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien

 • Innst. 55 S (2023-2024)

  Dokument 8:248 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Bjørnar Moxnes og Tobias Drevland Lund om tilbakekjøp av velferdseiendommer

 • Innst. 54 S (2023-2024)

  Dokument 8:231 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Une Bastholm om en human ruspolitikk i norske kommuner

 • Innst. 53 S (2023-2024)

  Dokument 8:235 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cato Brunvand Ellingsen og Freddy André Øvstegård om å la folk få puste på ferie

 • Innst. 52 S (2023-2024)

  Dokument 8:242 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Hans Andreas Limi om å anskaffe nye togsett til Rørosbanen

 • Innst. 51 S (2023-2024)

  Dokument 8:243 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Silje Hjemdal, Sivert Bjørnstad, Morten Wold, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Frank Edvard Sve, Bengt Rune Strifeldt, Dagfinn Henrik Olsen og Roy Steffensen om en næringsvennlig, modernisert og forbrukervennlig alkoholpolitikk

 • Innst. 50 S (2023-2024)

  Dokument 8:244 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Himanshu Gulati om å bidra til gjenåpning av sivil flytrafikk fra Moss lufthavn, Rygge

 • Innst. 49 S (2023-2024)

  Dokument 8:15 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å fryse bistand til palestinske selvstyremyndigheter

 • Innst. 48 L (2023-2024)

  Prop. 125 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)

 • Innst. 47 S (2023-2024)

  Dokument 8:254 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stine Westrum, Marie Sneve Martinussen og Tobias Drevland Lund om en strandsone for alle og styrking av allemannsretten

 • Innst. 46 S (2023-2024)

  Dokument 8:256 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Himanshu Gulati og Terje Halleland om kjernekraftforskningssenter for miljøvennlig energi

 • Innst. 45 S (2023-2024)

  Dokument 8:266 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Grunde Almeland, Abid Raja, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Sveinung Rotevatn om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter

 • Innst. 44 S (2023-2024)

  Dokument 8:265 S (2022–2023)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om forurensningsfri fotballglede

 • Innst. 43 S (2023-2024)

  Dokument 8:16 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å liste Hamas som terrororganisasjon

 • Innst. 42 S (2023-2024)

  Dokument 8:229 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ove Trellevik, Olve Grotle, Alfred Jens Bjørlo, Mathilde Tybring-Gjedde, Svein Harberg og Kjell Ingolf Ropstad om utvida bruk av maritim ladeinfrastruktur

 • Innst. 41 S (2023-2024)

  Prop. 141 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet (tilskot til godstogselskap etter ekstremvêret «Hans»)

 • Innst. 40 S (2023-2024)

  Meld. St. 29 (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2022

 • Innst. 39 L (2023-2024)

  Stortingsvedtak 855 (2022–2023), jf. Innst. 499 S (2022–2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avvikling av ordningen med pendlerdiett og ordningen med feriepenger for avtroppende representanter)

 • Innst. 38 L (2023-2024)

  Prop. 107 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i klimaloven (klimamålet for 2030)

 • Innst. 37 L (2023-2024)

  Prop. 120 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

 • Innst. 36 S (2023-2024)

  Innstilling frå Stortingets presidentskap om gjenoppnemning av Stortingets ombod for kontroll med forvaltninga

 • Innst. 35 S (2023-2024)

  Dokument 8:139 S (2022–2023), Dokument 8:177 S (2022–2023) og Dokument 8:183 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om tre representantforslag om vann og avløp

 • Innst. 34 S (2023-2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2019

 • Innst. 33 L (2023-2024)

  Prop. 134 L (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven)

 • Innst. 32 L (2023-2024)

  Prop. 133 L (2022–2023)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

 • Innst. 31 S (2023-2024)

  Dokument 8:253 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Terje Halleland, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg, Dagfinn Henrik Olsen, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, Bengt Rune Strifeldt og Himanshu Gulati om styrket suverenitet, sysselsetting og energisikkerhet på Svalbard

 • Innst. 30 S (2023-2024)

  Meld. St. 21 (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2022, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

 • Innst. 29 L (2023-2024)

  Prop. 122 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner)

 • Innst. 28 S (2023-2024)

  Dokument 8:241 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo om en mer motiverende videregående skole

 • Innst. 27 S (2023-2024)

  Dokument 8:240 S (2022–2023)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen og Gisle Meininger Saudland om et mer fleksibelt uføresystem

 • Innst. 26 S (2023-2024)

  Dokument 8:237 S (2022–2023)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Hege Bae Nyholt om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon

 • Innst. 25 S (2023-2024)

  Dokument 8:227 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja og Sveinung Rotevatn om at alle barn skal få tilbud om en barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon

 • Innst. 24 S (2023-2024)

  Dokument 8:238 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal, Himanshu Gulati, Marius Arion Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen, Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde om å nedsette en tverrpolitisk arbeidsgruppe med mål om å etablere en økonomisk opptrappingsplan for Forsvaret

 • Innst. 23 S (2023-2024)

  Dokument 8:233 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland og Ola Elvestuen om å inngå rammeavtale om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med EU

 • Innst. 22 S (2023-2024)

  Dokument 8:225 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland, Ola Elvestuen og Alfred Jens Bjørlo om en frihetsfremmende handelspolitikk

 • Innst. 20 S (2023-2024)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

 • Innst. 16 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)

 • Innst. 15 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Energidepartementet (rammeområde 7)

 • Innst. 14 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)

 • Innst. 13 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Samferdselsdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 17)

 • Innst. 12 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

 • Innst. 11 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

 • Innst. 10 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14) – BERIKTIGET

 • Innst. 9 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 1 og Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13) – BERIKTIGET

 • Innst. 8 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

 • Innst. 7 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

 • Innst. 6 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5) – BERIKTIGET

 • Innst. 5 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024), Prop. 1 LS (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland – BERIKTIGET

 • Innst. 4 L (2023-2024)

  Prop. 1 LS (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter og avgifter 2024 – lovsaker

 • Innst. 3 S (2023-2024)

  Prop. 1 LS (2023–2024), Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter og avgifter 2024

 • Innst. 2 S (2023-2024)

  Meld. St. 1 (2023–2024), Prop. 1 S (2023–2024), Prop. 1 S Tillegg 1 (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2024 og forslaget til statsbudsjett for 2024

 • Innst. 1 S (2023-2024)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2024

: