Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 15 av 15)
 • Interpellasjon fra Cato Brunvand Ellingsen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2022-2023)

  Datert: 23.11.2022

  Planlagt behandlet: 05.01.2023

  Mange opplever at det er for vanskelig å få kommunale og statlige helse- og sosialtjenester og -ytelser. Personer i svært sårbare livssituasjoner må ofte kjempe en kamp for å få tilgang på den offentlige velferden. Hvordan jobber regjeringen for at mennesker med behov for bistand fra det offentlige blir møtt med tillit fra velferdssystemet, hvordan kan en tilrettelegge for at velferd utvikles sammen med folkene det gjelder og hvordan bidrar regjeringen til at ansatte i systemene blir døråpnere i stedet for portvoktere?
 • Interpellasjon fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2022-2023)

  Datert: 18.11.2022

  Planlagt behandlet: 08.12.2022

  Ved behandling av forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti, jf. Dokument 8:43 S (2020–2021) om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet, uttalte komitémedlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti at det er "fortsatt betydelig avstand mellom faktisk behov og dimensjonering av rehabiliteringstilbudet". Medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mente det var behov for "å sikre en reell opptrapping av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet heller enn å sette ned et utvalg som skal utrede dette". Dette tydet på utålmodighet og vilje til rask handling. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært i posisjon i over ett år og uten at det har skjedd noen opptrapping. Hva skjer, og når?
 • Interpellasjon fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2022-2023)

  Datert: 09.11.2022

  Planlagt behandlet: 06.12.2022

  I Meld. St. 17 (2020–2021) Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar slås det fast at strategiens mål er å videreføre og styrke en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Videre ble det lagt føringer for å øke bruken av ny teknologi utviklet av norske SMB-er for forsvarssektoren. Nå er det gått 20 måneder siden stortingsmeldingen ble behandlet, og ingenting har skjedd. Når planlegger regjeringen å følge opp politikken den selv har vedtatt?
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2022-2023)

  Datert: 23.10.2022

  Besvart: 15.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hvordan statsråden mener skolen i samarbeid med foreldre, helsevesen, barnevern og andre kan skape trygghet slik at forutsetningen for læring styrkes og utenforskap kan forebygges, og om hvordan regjeringen vil sikre at vi får tilstrekkelig kunnskap om situasjonen
 • Interpellasjon fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2022-2023)

  Datert: 19.10.2022

  Besvart: 10.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hva regjeringen vil gjøre for å styrke arbeidet med tidlig oppdagelse av prostatakreft i Norge, slik at færre menn dør av denne kreftformen
 • Interpellasjon fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2022-2023)

  Datert: 12.10.2022

  Besvart: 25.10.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om regjeringen mener at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt skal være et norsk strategisk konkurransefortrinn, eller om næringslivet må belage seg på en ny normal, med dagens prisnivåer hvor Norge ikke har sin historiske konkurransefordel med lavere strømpriser enn Europa
 • Interpellasjon fra Mahmoud Farahmand (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2022-2023)

  Datert: 09.10.2022

  Besvart: 20.10.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om å innføre sanksjoner mot individer i Revolusjonsgardens og Basij-militsens ledelse, da hundrevis av demonstranter er drept og skadet i Iran etter at regimet beordret massiv maktbruk
 • Interpellasjon fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2022-2023)

  Datert: 26.09.2022

  Besvart: 27.10.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvordan regjeringen vil gå fram i fortsettelsen for å samle norsk jernbane mer enn i dag, og hvorfor ikke Vy kan direktetildeles rutene de allerede kjører, mens en sammenslåing med Flytoget utredes
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2022-2023)

  Datert: 13.09.2022

  Besvart: 11.10.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om å sikre at det blir gjennomført rettslig obduksjon i tilfeller der det foreligger mistanke om unaturlig og/eller mistenkelig dødsfall
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2022-2023)

  Datert: 02.09.2022

  Besvart: 13.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hvorvidt regjeringen vil bryte enigheten om likebehandling av kommunale og private barnehager
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2022-2023)

  Datert: 28.06.2022

  Besvart: 27.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om kva som kan gjerast for å få fleire skulehagar over heile landet som del av ei omlegging av framtidas matsystem til meir lokal produksjon og meir frukt og grønt
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2022-2023)

  Datert: 28.06.2022

  Besvart: 20.10.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om kva regjeringa vil gjere for at Noreg skal bli ein leiande nasjon i utviklinga av bølgjekraftteknologi
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2022-2023)

  Datert: 08.06.2022

  Fremsatt av: Guro Holm Skillingstad (V)

  Besvart: 13.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan statsråden vil sørge for at Nye metoder fremtidssikres, slik at norske pasienter får rask tilgang til livreddende genterapi
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2022-2023)

  Datert: 14.05.2022

  Besvart: 13.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hvordan statsråden vil sikre at skolene følger opp plikten til intensiv opplæring for elever på 1. til 4. trinn, og bidra til å heve elevenes leseferdigheter
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2022-2023)

  Datert: 04.05.2022

  Fremsatt av: Cato Brunvand Ellingsen (SV)

  Besvart: 11.10.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om oppfølging av budsjettenigheten om å gjennomføre tiltak som kan redusere støy og forurensning for beboerne langs Trondheimsveien fra Sinsen til Grorud, og om realisering av kollektivprosjekter i Groruddalen