Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn åtte representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  I sommer kom det frem at regjeringens løsning på fastlegekrisen var å nedsette et ekspertutvalg. FrP sa at vi ikke trenger flere utredninger, men tiltak, deriblant flere Lege i spesialisering del 1- stillinger. Nå har utvalget kommet med sin første rapport, der det slås fast at vi trenger flere LIS1-stillinger for å få nok fastleger – akkurat det samme som FrP har sagt lenge. Mens FrP foreslår 100 nye LIS1-stillinger, kutter regjeringen 31 stillinger. Hva er poenget med et ekspertutvalg når regjeringen velger motsatt løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren

  Kan statsråden bekrefte at han fortsatt arbeider for å overføre fellesprosjektet han egentlig ønsker å skrote, til Bane Nor - eller kan Nye Veier AS regne med fortsatt å kunne håndtere prosjektet og fortsette det gode arbeidet de så langt har gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvordan embetsverket og myndighetene har vært involvert i avtaleinngåelsen mellom Babcock og Ancala Partners, og er det fritt frem for anbudsvinnere å selge virksomheten videre uten at det går gjennom noen form for kontrollorganer?
 • Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren

  Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett er på 82,8 mrd. kroner. Ringeriksbanen er et prosjekt beregnet til 37 mrd. kroner, med en byggetid på 10 år – altså en årlig utgift på 4 mrd. kroner, eller cirka 5 prosent av samferdselsbudsjettet per år – med dagens bevilgning og priser. Det finner ikke regjeringen rom for, selv etter at Nye Veier har funnet innsparingspotensial på 5,8 mrd. kroner. Hvorfor vil ikke statsråden ta ut dette et innsparingspotensialet når han stanser fellesprosjektet FRE16 og tar baneprosjektet fra Nye Veier og gir det tilbake til Bane NOR?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Synes statsråden det er riktig at pasienter må opprette spleiser for å kunne reise til utlandet for å få livsviktig behandling når denne ikke tilbys i Norge?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle