Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE)

Europarådets hovedformål er å arbeide for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets logoer.
Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets logoer.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets Europarådsdelegasjon ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Europarådets parlamentarikerforsamling 

Europarådets parlamentarikerforsamling arbeider for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av 324 representanter og 324 vararepresentanter fra de 47 medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Til sammen representerer de 800 millioner europeere. PACE møtes til fire årlige delsesjoner, i januar, april, juni og oktober, og tar opp et bredt spekter av saker som er viktige for Europa. Alle sakene relaterer seg til menneskerettigheter, demokrati, og rettsstatsprinsipper. Sakene favner bredt, fra den politiske situasjonen i enkeltland, til konvensjoner under utarbeidelse i Europarådet og enkeltsaker medlemmene finner det nyttig å diskutere.

Forsamlingen har fokus på de nye demokratiene i Sentral- og Øst-Europa og bistår dem i utviklingen av demokratiske institusjoner og parlamentarisk system. Foruten Hviterussland er alle disse landene medlemmer av Europarådet. En viktig oppgave for Europarådets parlamentarikerforsamling er å påse at medlemskapsforpliktelsene etterleves ikke bare i disse landene, men i alle medlemslandene.

PACE består av plenum og ni faste komiteer. Komiteene har ulike fagområder og får saker tildelt av PACEs byrå. Både komiteene og enkeltmedlemmer kan foreslå saker til behandling. Etter at en av fagkomiteene har utarbeidet rapport og forslag til for eksempel en resolusjon behandles saken i plenum. Tre ganger i året, mellom delsesjonene, møtes PACEs faste komité. Denne komiteen kan gjøre vedtak på lik linje som plenum.

De fleste representantene i parlamentarikerforsamlingen er tilsluttet en av de fem politiske gruppene som arbeider på tvers av de nasjonale delegasjonene. Representantene møter i forsamlingen uten bundet mandat.

Organisering

PACE retter anbefalinger til Europarådets ministerkomité, som representerer medlemslandenes regjeringer. Ministerkomiteen er pålagt å besvare disse og dette bidrar til den demokratiske forankringen til Europarådet. PACE vedtar også resolusjoner og anbefalinger som rettes til nasjonale regjeringer og parlamenter.

Parlamentarikerforsamlingen må konsulteres vedrørende alle internasjonale konvensjoner som utarbeides av Europarådet. Videre velger forsamlingen blant annet dommerne til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, menneskerettighetskommissæren samt Europarådets generalsekretær. Den spiller også en viktig rolle i forbindelse med valgobservasjon.

Europarådet ble opprettet i 1949 og har hovedkontor og sitt faste sekretariat i Strasbourg.

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling blir valgt av Stortinget for fire år av gangen i begynnelsen av hver valgperiode, etter innstilling fra valgkomiteen. Delegasjonen består av fem medlemmer og fem varamedlemmer som fordeles på forsamlingens komiteer. Både medlemmer og varamedlemmer deltar på hovedsesjonene og i komitéarbeidet.

Årsrapporten fra delegasjonen til Europarådets parlamentarikerforsamling blir lagt fram som en del av en samlet årsrapport fra flere av de interparlamentariske delegasjonene, og behandles av Stortinget.

Se også

Europarådets parlamentarikerforsamling

Europarådets nettsted

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Aktuelt

 • Svetlana Tikhanovskaja. Foto: Serge Serebro/Vitebsk Popular News.

  Svetlana Tikhanovskaja talte til PACE

  Det var under Europarådets parlamentarikarforsamlings (PACE) møte i Den Politiske Komité, tirsdag 8. september, at den tidlegare kviterussiske presidentkandidaten møtte medlemmar av parlamentarikarforsamlinga.

  (09.09.2020)
 • Delegasjonsleder Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  Støtte til demokratiutvikling i Hviterussland

  Delegasjonslederne for de nordisk-baltiske delegasjonene i Europarådets parlamentarikerforsamling kom fredag 4. september med en felles erklæring med støtte til demokratiutvikling i Hviterussland. Les erklæringen.

  (04.09.2020)
 • Stortingsrepresentantene deltok i seminaret både på videolink og i møterom med oppmålt avstand mellom alle tilstede. Foto: Stortinget.

  Seminar om barnevern for Europarådsdelegasjonen

  Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), ledet av Ingjerd Schou, møttes fredag 19. juni til et seminar om barnevern.

  (22.06.2020)
 • Ingjerd Schou i digitalt møte med Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Foto: Stortinget.

  Det internasjonale parlamentariske samarbeidet går digitalt

  Koronakrisen setter ingen stopper for det omfattende samarbeidet mellom parlamentarikere i ulike land. 

  (08.05.2020)
 • Medlemmer av Stortingets delegasjon til PACE, Petter Eide, Emilie Enger Mehl, Lise Christoffersen og Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  Viktige verv til den norske PACE-delegasjonen

  Sentrale verv i forsamling blei fordelt på årets første delsesjon i Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE), og grunnleggande menneskerettstema som rettsstat, journalistars tryggleik og religionsfridom har stått på agendaen. 

  (30.01.2020)
 • Stortingspresident Tone Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortingspresidenten til Europarådets konferanse for parlamentspresidenter

  Stortingspresident Tone W. Trøen skal holde hovedinnlegg om arbeidet mot seksuell trakassering når parlamentspresidentene i Europarådets medlemsland møtes i Strasbourg til en konferanse, som arrangeres annet hvert år.

  (21.10.2019)
 • Lise Christoffersen. Foto: Pace.

  Den europeiske familien 70 år

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) si feiring av Europarådet sine 70 år var ei sterk markering av felles europeiske verdiar, og trua på emna til å fortsatt løyse konfliktar gjennom samarbeid og dialog.

  (04.10.2019)
 • Stortinget representeres av Jette Christensen (A) og Lise Christoffersen (A). Foto: Stortinget.

  Europarådets 70-årsjubileum

  Når parlamentarikere fra 47 medlemsland møtes for Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) sin siste delsesjon i 2019, er det denne gangen også for å markere 70-årsjubileet. 

  (30.09.2019)
 • På besøk hos Central European University. Frå venstre ambassadør Olav Berstad, konsul Håvard Austad, Morten Wold (FrP), Lise Christoffersen (A), Ingjerd Schou (H), Emilie Enger Mehl (Sp), Anita Helland Kjus (seniorrådgivar). Foto: Stortinget.

  PACE-delegasjonen diskuterte demokratiutvikling i Ungarn

  Fire av medlemmane i Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) besøkte Ungarn i veke 38 for å få betre kunnskap om den demokratiske utviklinga i landet.

  (18.09.2019)
 • Ingjerd Schou, leder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling. Foto: Stortinget.

  Russland tar opp igjen arbeidet i PACE

  Etter fem år har Russland nå gjenopptatt arbeidet i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Dette ble klart etter at Europarådets parlamentarikerforsamling mandag 24. juni vedtok regelendringer som la til rette for Russlands retur. 

  (27.06.2019)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Schou, Ingjerd H
Nestleder Christoffersen, Lise A
Medlem Eide, Espen Barth A
Medlem Mehl, Emilie Enger Sp
Medlem Wold, Morten FrP
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Eide, Petter SV
Varamedlem Hjemdal, Silje FrP
Varamedlem Løvaas, Kårstein Eidem H
Varamedlem Stokkebø, Aleksander H