Grunnlovsforslag

Grunnlovsforslag inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 12), og publikasjonstittelen starter med «Dokument 12». Her finner du grunnlovsforslag fra og med sesjon 1999–2000.

Se også alle grunnlovsforslagene samlet i Dokument 12

Historiske dokumenter inkludert grunnlovsforslag tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Ler mer om Grunnloven og behandlingen av grunnlovsforslag

2018-2019 (1)

  • Dokument 12:1 (2018-2019) (Midlertidig)

    Dokument 12:1 ( 2018–2019)

    Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 75 og ny § 79 a (om at folk kan fremme borgerforslag til behandling på Stortinget) (Midlertidig)