Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 453)

Mai 2021 (16)

April 2021 (59)

 • Pensjonar frå statskassa

  Prop. 109 S (2020-2021), Innst. 355 S (2020-2021)

  Pensjonar frå statskassa

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Wiborg, Erlend
  Debattert: 26.04.2021
  Votert: 27.04.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2020

  Dokument 13 (2020-2021), Innst. 291 S (2020-2021)

  Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2020

  Saksordfører: Tybring-Gjedde, Christian
  Debattert: 22.04.2021
  Votert: 27.04.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Opphevelse av eksportkredittloven

  Prop. 103 L (2020-2021), Innst. 345 L (2020-2021), Lovvedtak 100 (2020-2021)

  Opphevelse av eksportkredittloven

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Ebbesen, Margunn
  Debattert: 26.04.2021
  Votert: 27.04.2021

  Lovsak | Andre behandling
 • Representantforslag om å sikre Hæren helikopterstøtte på Bardufoss

  Dokument 8:96 S (2020-2021), Innst. 339 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Willfred Nordlund, Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete og Geir Adelsten Iversen om å sikre Hæren helikopterstøtte på Bardufoss

  Saksordfører: Wold, Morten
  Debattert: 22.04.2021
  Votert: 27.04.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak