Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet

En gang i året møter delegasjonen den tilsvarende delegasjon fra Europaparlamentet for debatt og dialog knyttet til aktuelle europapolitiske spørsmål og til det parlamentariske samarbeidet mellom Stortinget og Europaparlamentet.

Europaparlamentets logo.
Europaparlamentets logo.

Delegasjonens medlemmer

Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet består fra 17. desember 2015 av medlemmene av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (jf. Innst. 139 S (2015-2016)). Det velges ikke varamedlemmer til delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no 

Brussel

Stortinget har et kontor i Brussel med spesielt ansvar for å følge Europaparlamentet. Kontoret bemannes av seniorrådgiver Per S. Nestande.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Kontoret ligger i Europaparlamentet og har adresse 60, rue Wiertz.

Om delegasjonen

Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet består av medlemmene i utenriks- og forsvarskomiteen. En gang i året møter delegasjonen den tilsvarende delegasjon fra Europaparlamentet for debatt og dialog knyttet til det parlamentariske samarbeidet mellom Stortinget og Europaparlamentet.

Aktuelle europapolitiske spørsmål, handel, utenriks- og forsvarspolitikk står på dagsordenen når Stortinget møter Europaparlamentet.

I forbindelse med at Norge søkte om medlemskap i EU, ble det opprettet en felles parlamentarisk komité mellom Stortinget og Europaparlamentet. Formålet med komiteen var å vurdere alle aspekter ved forholdet mellom Norge og EU og spesielt forhandlingene om norsk medlemskap i EU.

Da Norge sa nei til medlemskap i 1994, mistet komiteen sin status som felleskomité. Det var imidlertid enighet om å gå tilbake til den ordning en hadde fra 1982 med faste delegasjoner i henholdsvis Stortinget og Europaparlamentet til å ivareta tosidig kontakt og samarbeid.

Europaparlamentet har en tilsvarende delegasjon for forbindelser med Stortinget. Delegasjonene møtes en gang hvert år, vekselvis i Norge og EU.

Se også

Europaparlamentets nettsted.

Aktuelt

  • Europaparlamentarikere besøkte Stortinget

    I veke 8 deltok fem medlemmar av Europaparlamentet på det årlige møtet med Stortinget i Oslo. Tema var mellom anna EØS-samarbeidet, brexit, Arktis og det norske barnevernet. 

    (24.02.2017)
  • Behov for europeiske løysingar på migrasjonskrisa

    Det var relativt brei semje om behovet for felles europeiske løysingar da migrasjonskrisa var drøfta av representantar frå europautval i nasjonale parlament møttes på det såkalla COSAC-møtet i Luxembourg denne veka. 

    (30.11.2015)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Søreide, Ine Eriksen H
Første nestleder Aukrust, Åsmund A
Andre nestleder Melby, Guri V
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Elvenes, Hårek H
Medlem Fasteraune, Bengt Sp
Medlem Fiskaa, Ingrid SV
Medlem Foshaug, Nils-Ole A
Medlem Hansen, Eva Kristin A
Medlem Listhaug, Sylvi FrP
Medlem Moe, Ola Borten Sp
Medlem Moxnes, Bjørnar R
Medlem Schou, Ingjerd H
Medlem Solberg, Erna H
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Ulstein, Dag-Inge KrF
Medlem Aasrud, Rigmor A