Lover og instrukser

Her finner du en samlet oversikt over lover og instrukser som er viktige for Stortingets virksomhet.

Grunnloven

Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene).

Grunnloven på bokmål (Lovdata)
Grunnlova på nynorsk (Lovdata)

Om Grunnloven

Stortingets arbeidsordning

Stortingets forretningsorden

Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget.  

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet fastsetter regler for utforming av statsbudsjettet, trygdebudsjettet, statsregnskapet og trygderegnskapet.

Se også veiledning i statlig budsjettarbeid med kommentarer til bevilgningsreglementet.

Dokumentoffentlighet

Regler om dokumentoffentlighet for Stortinget (Lovdata).
Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) (Lovdata).

Stortingets kontrollfunksjon

Oversikt over lover og instrukser for Stortingets kontrollorganer

Reglement for åpne kontrollhøringer

Alle gjeldende lover vedtatt av Stortinget finnes på www.lovdata.no

Adgangsreglement

Stortingets adgangsreglement


Sist oppdatert: 31.07.2015 09:59